Persbericht

Eerste apostolisch bezoek aan de Poolse stad Gdansk

De 11-daagse reis van ouderling Uchtdorf bracht hem ook naar Londen, Frankfurt, Moskou en Kaliningrad

Overal waar apostelen van de Kerk van Jezus Christus gaan, proberen ze te dienen zoals Jezus Christus destijds diende: ‘één voor één’. In een geloof met 16 miljoen leden en slechts 15 apostelen is dat een belangrijke opdracht.

Net zoals hun nieuwtestamentische pendanten eropuit werden gestuurd om ‘alle volken tot [zijn] leerlingen’ (Matteüs 28:19, NBV) te maken, reizen de apostelen in de laatste dagen de wereld rond om de kerkleden te sterken en te bemoedigen, nieuwe gemeenten te stichten en kerkzaken af te handelen.

        

Ouderling Dieter F. Uchtdorf van het Quorum der Twaalf Apostelen van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen was in september in de unieke positie om elf dagen lang een dergelijke bediening te vervullen toen hij gemeenten in Polen, Rusland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk bezocht.

‘Het maakt niet echt uit […] of we onze boodschap aan velen of weinigen brengen, omdat we ons richten op één persoon tegelijk’, zegt ouderling Uchtdorf. ‘Ik vind de Russische vertaling van het Engelse woord ministering, “zorgzaam dienen”, een prima vertaling. Ik hoop dat voor het Pools hetzelfde opgaat’, voegde hij eraan toe.

Er wonen slechts vijftig heiligen der laatste dagen in de Poolse havenstad Gdansk (voorheen Danzig, Duitsland). De kerk is er al sinds 1900 gevestigd. Maar het was pas op 17 september 2018 dat een lid van het Quorum der Twaalf Apostelen de 1,4 miljoen inwoners tellende stad aan de Baltische kust bezocht.

‘Het is de eerste keer sinds de Tweede Wereldoorlog dat er weer een apostel van de Heer deze plaatsen bezocht. Dit zijn plaatsen die mij na aan het hart liggen. Ik ben in dit gebied geboren. Ik ben twee keer een vluchteling geweest’, haalde ouderling Uchtdorf herinneringen op.

Zola Radel is een heilige der laatste dagen die in Gdansk woont. Hij woonde de bijeenkomst waarin ouderling Uchtdorf sprak bij. ‘Ik was superblij dat de Heer […] zijn apostel met een heel belangrijke boodschap stuurt, blij dat ik die aan mijn gezin en dierbaren kan doorgeven, en dat ik een apostel in levende lijve heb gezien.’

Hoewel de zendelingen in 1900 in Danzig begonnen te prediken en de gemeente in 1930 maar liefst 200 leden telde, had de Tweede Wereldoorlog een verwoestende impact op de kerk daar. Artillerievuur en bombardementen verwoestten de huizen van veel leden, en sommige heiligen der laatste dagen kwamen om van de honger. Naar verluidt zijn alle leden van de gemeente Danzig in 1946 uit de stad geëvacueerd en is de gemeente daarna gesloten.

De gemeente Gdansk, zoals die nu bekend is, is in 2000 gesticht.

       

In de provincie Kaliningrad, een Russische enclave met 941.000 inwoners tussen Polen en Litouwen in, wonen 200 heiligen der laatste dagen. Ouderling Uchtdorf kwam daar op 16 september met leden bijeen.

‘De leden zijn geweldig’, zegt ouderling Uchtdorf. ‘Ik ben onder de indruk van hun enthousiasme, hun goedheid, hun liefde voor de Heer en voor hun medemens. Ze zijn hier hoopvol gestemd.’

‘Ik ben heel blij dat ik gekomen ben’, zegt Nataljan Tsjernova, die haar reisplannen afzegde toen ze hoorde dat ouderling Uchtdorf in haar gemeente zou spreken. Volgens haar was de kapel tijdens de bijeenkomst vervuld van een ‘heldere, lichte energie’. ‘Die raakte het hart van ieder die aanwezig was’, voegt ze eraan toe.

De eerste zendelingen van de kerk kwamen al in 1899 in Kaliningrad (toen nog Köningsberg, Duitsland) aan. De stad telde in 1939 465 heiligen der laatste dagen. Net als in Danzig het geval was, kreeg de kerk in Köningsberg in de Tweede Wereldoorlog ook met grote tegenslagen te maken.

In 1944 confisceerde de Nationaalsocialistische Partij de vergaderzalen van de gemeente. In de loop van 1946 hadden alle leden van vijf van de zes gemeenten uit het district Köningsberg de regio verlaten – met uitzondering van hen die verplicht waren te blijven om de stad te verdedigen. Historici schatten dat zeker 57 leden uit het district Köningsberg de Tweede Wereldoorlog niet hebben overleefd.

In 1995 werd de gemeente Kaliningrad gesticht.

Ouderling Uchtdorf erkende in zijn toespraak dat de mensen in het gebied ‘tijdens die afgrijselijke door Nazi-Duitsland begonnen oorlog’, hebben geleden. Hij liet erop volgen dat er sindsdien veel veranderd was en dat hij het geweldig vindt dat hij ‘als apostel van de Heer, een Duitser van geboorte bovendien, getuige is van de verbazingwekkende ontwikkeling van de kerk […], en dat hij ziet dat het evangelie van Jezus Christus mensen verenigt [en] vrede aan elke natie brengt die het evangelie omarmt.’

Ouderling Uchtdorf deed tussen 7–14 september ook Londen aan (waar 8184 leden wonen), alsmede Frankfurt (4244 leden) en Moskou (3554 leden).

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.