Laatste nieuws

Eerste Presidium 2013 kerstboodschap

"Vreest niet, want, ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volke wezen zal; Namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker, welke is Christus, de Heere, in de stad Davids". (Lukas 2 : 10 - 11)
Laten we van Kerstmis een tijd van vreugde en feestviering maken, een tijd om de geweldige waarheid te delen dat de Almachtige God Zijn Zoon Jezus Christus gezonden heeft om de wereld te verlossen! Mag de vreugde van deze wetenschap met u zijn deze kersttijd en gedurende het komende jaar. 

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.