Persbericht

Eerste Presidium zet zaterdagavondbijeenkomst van algemene conferentie voort

‘Door deze bijeenkomst te houden kunnen er meer evangelieonderwerpen worden behandeld en kunnen meer algemene leidinggevenden in de conferentie spreken.’

conference centre 01
conference centre 01
Conference Center2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Het Eerste Presidium van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen heeft op 30 juli 2021 de onderstaande brief naar kerkleiders in de hele wereld gestuurd.

Geliefde broeders en zusters,

Een basisbeginsel van het evangelie is de zegen van voortdurende openbaring waarin de Heer zijn wil openbaart, ‘regel op regel, gebod op gebod; hier een weinig, en daar een weinig’ (Leer en Verbonden 128:21). De opzet en het schema van de algemene conferentie zijn in de loop der jaren bijvoorbeeld vaak veranderd. Sommige bijeenkomsten van de algemene conferentie waren bestemd voor specifieke groepen leden of leidinggevenden, zoals de welzijnsbijeenkomst, de vrouwenbijeenkomst, de priesterschapsbijeenkomst en andere bijeenkomsten met als doel onderwerpen te behandelen die voor specifieke organisaties van de kerk van belang zijn.

In juni 2021 kondigden we wijzigingen aan in de volgende algemene conferentie en maakten bekend dat de zaterdagavondbijeenkomst niet meer zou plaatsvinden. Deze beslissing was gebaseerd op technologische veranderingen waardoor alle leden en vrienden van de kerk elke bijeenkomst van de algemene conferentie, inclusief de vrouwenbijeenkomst en de priesterschapsbijeenkomst, kunnen bekijken.

We zien in dat leden van de kerk met steeds meer moeilijkheden te maken krijgen. Het woord van God horen is een belangrijke manier om ons tegen die moeilijkheden te wapenen (zie Alma 31:5). Daarom hebben we na extra studie en gebed de indruk gekregen dat we de zaterdagavondbijeenkomst van de algemene conferentie moeten blijven houden, maar nu in een andere opzet dan voorheen.

Met ingang van de algemene oktoberconferentie wordt de zaterdagavondbijeenkomst voortgezet. We nodigen alle leden en vrienden van de kerk uit om deze bijeenkomst te bekijken. Zij zal geen specifiek thema hebben, noch zich op een bepaalde demografische of leidinggevende groep richten. Door deze bijeenkomst te houden kunnen er meer evangelieonderwerpen worden behandeld en kunnen meer algemene leidinggevenden in de conferentie spreken.

Wij danken de Heer voor zijn aanwijzingen in deze aangelegenheid. We uiten onze grote liefde en waardering voor de getrouwe leden van de kerk over de hele wereld en kijken uit naar de algemene conferentie, waarbij het woord van de Heer door zijn dienstknechten wordt doorgegeven.

Hoogachtend,

Het Eerste Presidium

Russell M. Nelson
Dallin H. Oaks
Henry B. Eyring

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.