Persbericht

Eendracht door geloof

Toen COVID-19 steeds meer om zich heen greep, ging de maatschappij in lockdown. Evenementen werden geannuleerd, bedrijven sloten hun deuren en zelfs feesten werden afgelast. Erediensten mochten evenmin plaatsvinden. Maar in het Spaanse Sabadell ging een interkerkelijke groep virtueel door.

De Interkerkelijke dialooggroep van Sabadell (GDIS) komt maandelijks bijeen om een breed scala aan onderwerpen te bespreken. ‘De groep is door de gemeenteraad goedgekeurd en heeft tot doel kennis en wederzijds respect tussen de verschillende godsdienstige groeperingen in de gemeente te bevorderen’, aldus Cristina Villar Rey van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.

Vertegenwoordigers van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, het katholicisme, baptisme, anglicanisme, Brahma Kumaris, bahaïsme en de evangelische kerk bepalen samen een jaarthema. Elke maand behandelt een van de vertegenwoordigers de leringen van zijn of haar geloof over dat thema. Af en toe worden er ook gastsprekers uitgenodigd om hun expertise op het gebied van wetgeving, gezondheid en andere kwesties te delen.

Na vele maanden van videoconferenties werd onlangs de eerste fysieke bijeenkomst van de GDIS gehouden. De groep kwam bijeen in een klein bos op een terrein van de Kerk van Jezus Christus. Men besloot toen om in september een ceremonie te houden als eerbetoon aan de slachtoffers van de pandemie. De gemeenteraad van Sabadell zal aan die ceremonie deelnemen.

Interfaith01
Interfaith01
Enkele leden van de groep na de bijeenkomst in mei2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Ook een Portugese interkerkelijke dialooggroep kwam onlangs, anderhalf jaar na de uitbraak van de pandemie, zowel fysiek als virtueel bijeen. Vertegenwoordigers van vijftien kerken in Portugal hielden op dinsdag 22 juni een bijeenkomst. Vanwege coronamaatregelen kon slechts een derde van de capaciteit van de conferentiezaal worden benut, waardoor sommigen het evenement virtueel moesten bijwonen.

Interfaith02
Interfaith02
Bijeenkomst van de Portugese interkerkelijke dialooggroep2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

De sprekers waren vertegenwoordigers van de interkerkelijke groep. Dr. Joaquim Moreira van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen sprak over de ‘sociale dimensie van Portugese kerken in humanitaire hulp’. Er waren niet alleen kerkleiders, maar ook veel overheidsfunctionarissen en anderen aanwezig.

Interfaith03
Interfaith03
Dr. Moreira aan het woord2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

De groep houdt ‘maandelijks bijeenkomsten waarin we over godsdienstige kwesties spreken en overleggen hoe kerken een positieve invloed op de Portugese samenleving kunnen hebben’, aldus dr. Moreira. Ze beogen eendracht tussen de verschillende godsdiensten, met respect voor de onderlinge verschillen in leer.

Een van de onderwerpen die onlangs werden aangekaart, was naleving van de coronamaatregelen. Zo sprak men onder meer over de verspreiding van informatie over vaccins, en over manieren om vaccinatie te promoten bij migranten, die vaak voor deportatie vrezen. Daarnaast helpen ze vluchtelingen om zich in de Portugese samenleving te integreren.

De groep streeft naar gelijke rechten voor alle godsdiensten. Ze hebben er onder meer voor gezorgd dat kerken in Portugal hun geloof vrijelijk mogen verkondigen. Zij streven naar een evenwicht tussen secularisme en godsdienst voor jongeren in het Portugese onderwijs. Zo trachten ze het vak ‘Katholieke moraal en godsdienstonderwijs’ te veranderen in ‘Godsdienstgeschiedenis’. Ze proberen ook onder jongvolwassenen fabeltjes rond verschillende godsdiensten uit de wereld te helpen en ‘zaadjes te zaaien voor het stichten van godsdienstvrede in Portugal’.

Begrip, respect, vriendschap en liefde. Daar streven mensen van alle geloofsrichtingen naar. Door in die geest samen te werken, koesteren deze groepen hoop op vrede en eenheid, bannen ze stereotypen en misvattingen uit en voorkomen ze vervreemding. Door zich op gemeenschappelijke kenmerken in plaats van op verschillen te concentreren, staan ze samen pal voor godsdienstvrijheid.

Ouderling David A. Bednar, een apostel van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, heeft gezegd: ‘Een goed begrip van en respect voor religieuze groepen kan belangrijke winst voor de hele samenleving opleveren.’

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.