Persbericht

Eerstespadesteking Lissabontempel aangekondigd

De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen kondigde vandaag aan dat de eerstespadesteking van de Lissabontempel op 5 december 2015 om 12:00 lokale tijd plaatsvindt. Het adres van het bouwterrein van de tempel is Avenida Dom João II, 1990-364 Moscavide, Lissabon. Alleen genodigden zullen toegang tot het tempelterrein krijgen. Het grote publiek kan de eerstespadesteking live in de plaatselijke kerkgebouwen volgen.

De Lissabontempel zal de eerste tempel van de kerk in Portugal en de veertiende in Europa zijn. De kerk heeft momenteel over de hele wereld 148 tempels in gebruik.

Tempels van de heiligen der laatste dagen verschillen van de kerken waar de leden hun zondagse erediensten houden. De tempel wordt als ‘het huis van de Heer’ beschouwd, waarin de leringen van Jezus Christus tot uiting komen in het huwelijk, de doop en andere verordeningen die het gezin voor eeuwig verenigen. Kerkleden krijgen er onderricht in het doel van het leven en sluiten verbonden die het dienen van Jezus Christus en hun medemens behelzen.

NOOT: er wordt voor de eerstespadesteking in een sectie voor de media voorzien. De media die van dit evenement verslag uitbrengen, dienen uiterlijk om 11:30 ter plekke te zijn om video-opnames, foto’s en geluidsopnames van de toespraken en de eerste spadesteek te maken. We verzoeken de media echter geen opnames van het inwijdingsgebed te maken.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.