Mormon Newsroom
Onderwerp

Godsdienstvrijheid

 

De betekenis van godsdienstvrijheidheid

Vrijheid van godsdienst of religie is een van de klassieke grondrechten. Het houdt in dat men de vrijheid heeft zelf te kiezen om tot een godsdienst toe te treden en deze te belijden en beoefenen. Zij laat ook ruimte voor de voor een godsdienstloze levenshouding. Het is een van de rechten uit de Universel Verklaring van de Rechten van de mens:

Artikel 18:
Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachten, geweten en godsdienst; dit recht omvat tevens de vrijheid om van godsdienst of overtuiging te veranderen, alsmede de vrijheid hetzij alleen, hetzij met anderen zowel in het openbar als in zijn particuliere leven zijn godsdienst of overtuiging te belijden door het onderwijzen ervan, door praktische toepassing, door eredienst en de inachtneming van geboden en voorschriften.

 

Waarom hebben we godsdienstvrijheid nodig?

Godsdienstvrijheid ofwel vrijheid van geweten is cruciaal voor een gezonde gemengde gemeenschap. Het staat toe dat verschillende geloven floreren. Godsdienstvrijheid beschermt de rechten van alle groepen en individuen, inclusief de meest kwetsbaren, al dan niet religieus. (Lees meer....)

Waarom is godsdienstvrijheid belangrijk voor Mormonen?

Gezien de geschiedenis en vanwege de leringen hebben heiligen der laatste dagen een bijzondere verbintenis met godsdienstvrijheid. Voor meer dan 200 jaar hebben Mormoonse leiders het belang van godsdienstvrijheid voor allen onderwezen. (Lees meer...)

Artikel 11 uit de Artikelen des Geloofs
Wij eisen het goed recht de almachtige God te aanbidden volgens de stem van ons eigen geweten, en kennen alle mensen hetzelfde goed recht toe: laat hen aanbidden hoe, waar of wat zij willen. 

Waarom religie vitaal is voor de gemeenschap in het algemeen

Religie neemt een viatle plaats in de gemeenschap in. Om de positieve invloed in de praktijk te brengen hebben religieuze organisaties en mensen fysieke, sociale en gewettigde ruimte nodig om hun religie te beoefenen.
Religie is niet alleen een prive-aangelegenheid, het raakt ook de publieke uiting van sociale en morele kwesties. (Lees meer...)

Wat godsdienstvrijheid van ons vraag

Godsdienstvrijheid is zowel een plicht als een recht. Godsdienstvrijheid en beschaving zijn van elkaar afhankelijk van elkaar en vormen een wederzijdse plicht, gebaseerd op de essentiele waardigheid van elk persoon. Religieuze organisaties en mensen zijn verantwoordelijk hun meningen en kijk op zaken op een billijke en respectvolle manier te uiten. (Lees meer....)

 

Wat kunnen we doen?

  1. Leer over godsdienstvrijheid. Wat het is - hoe het werkt en dat wat het bedreigt.
  2. Breng godsdienstvrijheid in praktijk. Respecteer het geloof van anderen en het geloof en meningen van hen die geen religie aanhangen.
    Wees billijk iin uw communicatie en interacties, zowel van aangezich tot aangezicht als op internet. Voeg je bij hen die godsdienstvrijheid promoten.
  3. Wees betrokken in de gemeenschap waar u zich thuis voelt. Gebruik internet en Social Media om anderen te helpen leren over godsdienstvrijheid.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.