Laatste nieuws

Kerk publiceert nieuwe hulpbronnen met betrekking tot  godsdienstvrijheid

Deze nieuwe hulpbronnen bevat een unieke animatiefilm en andere video's, welke het belang van het bewaken van godsdienstvrijheid benadrukken., een 'Support Religious Freedom' Facebookpagina, welke voorziet van nieuws en informatie met betrekking tot godsdienstvrijheid, plus een onderwerppagina dat de de beginselen van godsdienstvrijheid uitlegt en manieren presenteert hoe betrokken te zijn bij dit onderwerp.

Een introductievideo met Elder L. Thom Perry van het Quorum der Twaalf Apostelen, waarin hij benadrukt de essentiële vrijheid van geweten. omschreven als religieuze vrijheid, ijverig te bewaken en te beschermen.

 

Leiders van verschillende geloven, inclusief Mormoonse apostelen, kennen een diepe bezorgdheid dat godsdienstvrijheid erodeert in de Verenigde Staten en in de wereld. Deze hulpbronnen dragen bij aan de vele conversaties, die momenteel plaatsvinden met betrekking tot dit onderwerp en belichten vrijheid van religie als een fundamenteel mensenrecht dat het geweten van alle mensen beschermt en hen toestaat en te handelen naar wat zij diep van binnen geloven.

Kerken, religieuze organisaties en individuen zien toe hoe restricties toenemen bij deelname in de publieke sector, als zij hun geweten doen gelden in hun beroep, hun geloof uitdragen of dienen in de gemeenschap.

Het is van belang om goed geïnformeerd te zijn en verantwoording te nemen om godsdienstvrijheid, zoals deze door ons is ervaren, door te geven aan de toekomstige generatie.

Elder Quentin L. Cook van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft gezegd: "Verdedig godsdienstvrijheid op het internet als ook in uw persoonlijke interacties in uw buurt en de omgeving waar u woont". 

Godsdienstvrijheid Whiteboard animatie en andere video's

Meer dan een jaar geleden postte de Kerk een serie 'In depth commentaries adressing religious freedom' op de MormonNewsroom.org-site. De intentie van de geanimeerde video is ter informatie van hen die nog nooit gedacht hebben over het belang van godsdienstvrijheid, door een meer directe en betrokken manier introductie met betrekking tot het onderwerp te verschaffen.

 

In de laatste video uiten experts en alledaagse burgers hun gedachten waarom godsdienstvrijheid zo belangrijk is en wat mensen kunnen doen om het te bewaken.

Support Religious Freedom Facebookpagina
De nieuwe Facebookpagina, genaamd Support Religious Freedom zal regelmatig nieuws en informatie delen met betrekking tot godsdienstvrijheid.

Onderwerppagina
Deze pagina legt de beginselen uit van godsdienstvrijheid en biedt suggesties aan hoe betrokken te zijn met dit onderwerp. Het bemoedigt mensen vooral om te leren over godsdienstvrijheid; het onderwerp te bestuderen, om billijk te zijn in gesprekken en interacties en met anderen samen te werken om godsdienstvrijheid te promoten en het internet en Social Media te gebruiken om anderen bekend te maken met dit onderwerp.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.