Persbericht

Haardvuuravond Russell M. Nelson

HAARDVUURAVOND familie, vrienden en kennissen welkom Ouderling Russell M. Nelson
van het Quorum der Twaalf Apostelen donderdag 13 augustus 2009
tijd: 19.30 uur Locatie: gebouw van de wijk Rotterdam 2 Schoonveld 60 3085BT Rotterdam

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.