Persbericht

Avond met Sheri L. Dew een groot succes

Op 9 augustus jongstleden sprak zuster Sheri L. Dew tijdens een bijzondere bijeenkomst in een afgeladen kerk te Utrecht tot de zusters, en in het bijzonder de jongevrouwen. Na zuster Dew sprak zuster Nelson, vrouw van apostel Russell M. Nelson. Zuster Dew en ouderling Nelson met zijn vrouw waren in het land wegens hun deelname aan het Congress of Families in Amsterdam.

Zuster Dew drukte de zusters onder meer op het hart te onthouden dat zij behoren tot de ‘edelen en groten’ op aarde:

‘Denkt u dat onze hemelse Vader vrouwen in deze laatste bedeling zou sturen op wie Hij niet zou kunnen vertrouwen? Vergeet het maar. Joseph Smith heeft gezegd: “Wij zijn het favoriete volk dat God heeft gekozen om tot het einde stand te houden.” Ik wil u een opdracht geven. En weet dat ik geen gezag heb om u een opdracht te geven, maar u weet dat ik eigenwijs ben. (...) Lees Leer en Verbonden 38 en Abraham 3. Let op de verzen over de edelen en groten der aarde. Ga op uw knieën en vraag de Heer of deze verzen op u van toepassing zijn. Dan zal uw leven nooit meer hetzelfde zijn.’

De toespraak van zuster Nelson sloot goed aan op de woorden van haar vriendin, zuster Dew. Ze zei onder meer:

‘U hebt [als vrouw] een geestelijke superioriteit. Veel profeten hebben hierover gesproken, onder hen president Hunter. Leef ik naar de voorrechten die ik heb? Heb ik mijn geestelijke superioriteit gebruikt? De vrouwen zijn superieur in bemoedigen, onderwijzen en een voorbeeld geven van een rechtschapen leven. Als vrouwen inzien dat het belangrijker is om superieur te zijn dan gelijk aan de man, zullen vrouwen de ware vreugde begrijpen van ware beginselen. En van Gods plan. Dat is wat een profeet ons leert. Wacht niet tot uw man het initiatief neemt voor de gezinsavond en schriftstudie. Houd op te zeuren, maar begin geestelijk superieur te zijn zoals God dat heeft bedoeld. Bruce R. McConkie heeft er heel veel over geschreven. U hebt een natuurtalent om geestelijk superieur te zijn. Dus houd op met zeuren en uw man schuldgevoelens aan te praten. Leer hem hoe het moet.’

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.