Persberichten

Hartelijke wensen van het Eerste Presidium aan Paus Franciscus

Het Eerste Presidium van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen heeft de volgende verklaring afgelegd:

Namens de leiders en leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen brengen wij onze hartelijke wensen over aan Zijne Heiligheid Paus Franciscus en bidden dat hij de vrede van de Heer mag voelen als paus van de katholieke kerk.  
 
Wij zijn vereerd en ingenomen met de samenwerking tussen ons beider geloof in zaken als religie, zeden en hulp aan armen en zieken. We waarderen het samenwerkingsverband dat is ontstaan en zijn dankbaar voor de goede werken die tot stand zijn gebracht.

We zien ernaar uit om samen verder te streven naar, zoals de apostel Paulus schreef, alles wat waar, waardig, rechtvaardig, rein, beminnelijk en welluidend is (zie Filippenzen 4:8).

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.