Persberichten

Apostel Jeffrey R. Holland in Europa

Zijn bezoek begon op zaterdag 23 februari in Apeldoorn. Hij sprak daar tijdens een bijeenkomst voor diverse kerkgemeenten uit het oosten en noorden van Nederland.

Volgens Lisette Dallinga, lid van de kerkgemeente in Zwolle, sprak ouderling Holland de leden toe over het belang van de verbreiding van het geloof. Daarbij noemde hij het feit dat de kerk onlangs 58 nieuwe zendingsgebieden had opgericht over de hele wereld.

‘Ouderling Holland beklemtoonde dat het werk van Christus niet gedaan wordt in kerkgebouwen, maar juist daarbuiten’, aldus Dallinga. ‘Christus sprak tot mensen op straat, op de markt en op de oever van het meer. Iedereen heeft het evangelie nodig (en) wij moeten hen de hand reiken.’

Dallinga zei dat de aanwezigen genoten van de boodschappen van liefde en inspiratie die ouderling Holland hun bracht.

Hij was op 25 en 26 februari in Engeland, waar hij aan het opleidingscentrum voor zendelingen sprak. Hij had bovendien een gesprek met enkele parlementsleden, en nam deel aan een interkerkelijk diner en groepsgesprek over welzijnswerk.  Clifford Herbertson, kerkleider in Groot-Brittannië, zegt: ‘Een belangrijke reden voor het bezoek dat ouderling Holland aan Londen bracht, was een gesprek te hebben met enkele invloedrijke mensen uit de politiek, de religieuze wereld en de gemeenschap. Een van de bijeenkomsten, een diner voor genodigden in het BYU London Centre, schiep duidelijk goodwill en begrip onder alle aanwezigen.  Tijdens het bezoek van ouderling Holland gingen er deuren open die velen tot zegen zullen zijn.’

Ouderling Holland bracht ook een bezoek aan Hyde Park Chapel, het onlangs verbouwde gebouw dat niet alleen dienst doet als kerk, maar ook als bezoekerscentrum voor mensen die iets willen weten over de mormoonse kerk. Het gebouw is op 30 juni 2012 opnieuw ingewijd.

Het bezoek aan Hyde Park Chapel betekende vooral veel voor hem omdat hij begin jaren zestig voor de mormoonse kerk een tweejarige zending in Groot-Brittannië heeft vervuld.

‘Het roept fijne herinneringen op om alleen al in dit gebouw te zijn. […] Ik was hier toen dit gebouw werd ingewijd, dus mijn herinneringen aan dit gebouw en aan mijn zending betekenen heel veel voor me’, aldus ouderling Holland. ‘Ik reis over de hele wereld en vertel zendelingen hoeveel mijn zending voor me betekende, en om dan terug te komen in het land van mijn zending en in het gebouw waar ik zoveel zendingswerk heb gedaan, maakt dit heel bijzonder voor me.’

Op 28 februari en 1 maart gaf hij in Frankfurt instructie aan zendingspresidenten.  Op 2 maart was hij in Berlijn  waar hij leden van de kerk toesprak en deelnam aan een groepsgesprek over welzijnswerk.

Ouderling Holland rondde zijn bezoek aan Duitsland op 3 maart af met een toespraak tijdens de zondagse bijeenkomsten van de kerkgemeenten Leest en Potsdam. Hij zei dat hij het eerste lid van het Quorum der Twaalf Apostelen was dat een bezoek bracht aan die gemeenten en dat hij zich er thuis voelde.

Hij sprak over het belang van die kerkgemeenten in het werk van de mormoonse kerk, waaronder de zendelingen die ze leveren en hun steun aan de bouw van tempels over de hele wereld. Hij verzekerde de leden dat alles wat zij doen belangrijk is.

Vivienne Meier, lid van de kerkgemeente in Potsdam, zegt dat ze dankbaar is voor het bezoek van ouderling Holland aan haar gemeente.

‘Ik was erg verbaasd toen ik hoorde dat hij zou komen, maar ik was ook blij’, aldus Meier. ‘Zijn boodschap raakte mij. […] Het was alsof we ons in een andere dimensie bevonden toen hij sprak. We voelden ons zo fijn en zo gelukkig.’

Ouderling José Teixeira, president van de kerk in het gebied Europa, zegt dat het bezoek van ouderling Holland aan Europa voor alle betrokkenen bijzonder was. ‘Op onze reizen door Europa met ouderling Holland en zijn vrouw, zagen we de goedheid van een apostel van de Heer’, aldus ouderling Teixeira. ‘Vooral de leden van de Duitse kerkgemeenten in Leest en Potsdam zullen nooit vergeten wat een zegen het was om ouderling Holland in hun midden te hebben, en vooral de zegeningen en liefde die hij hun schonk.’

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.