Nieuwsartikel

Het Eerste Presidium en de leiders van de NAACP roepen op tot meer beschaving en etnische harmonie

Het Eerste Presidium van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen en de leiders van de National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) roepen op tot meer beschaving en etnische harmonie. Leiders van de kerk en de NAACP hebben na overleg in het bestuursgebouw van de kerk op Temple Square in Salt Lake City een gezamenlijke verklaring afgelegd.

 

‘Vandaag voelen wij, samen met capabele en indrukwekkende leiders als die van de NAACP, de drang om de mensen van dit land en de hele wereld op te roepen tot meer beschaving, raciale en etnische harmonie en wederzijds respect’, zei president Russell M. Nelson, die vergezeld werd door zijn raadgevers, president Dallin H. Oaks en president Henry B. Eyring.

‘De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen houdt onverminderd vast aan haar fundamentele leerstelling (en onze diepgevoelde overtuiging) dat alle mensen geliefde kinderen van God en daarmee onze broeders en zusters zijn’, zei president Nelson.

‘Wij complimenteren De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen voor haar vele en oprechte inspanningen, niet alleen voor haar eigen leden maar voor alle inwoners van de Verenigde Staten en de hele wereld’, zei Derrick Johnson, president en CEO van de NAACP. ‘Ze zijn actief in humanitair werk en welzijnsprojecten, verrichten baanbrekend werk in het aanbieden van betere opleidingskansen, en benadrukken de waardigheid van alle mensen als kinderen van God.’

Naast Johnson waren tijdens het overleg ook namens de NAACP aanwezig Leon W. Russell, voorzitter van de raad van bestuur; Wilbur O. Colom, juridisch adviseur van de raad van bestuur; Jeanetta Williams, hoofd van de afdeling Utah; en dr. Amos C. Brown, voorzitter interkerkelijke relaties.

De NAACP en kerkleiders onderzoeken nu of lokale leden van beide organisaties een gezamenlijk vrijwilligersinitiatief kunnen opzetten. De kerk doet dit al met diverse andere organisaties. Zo zijn er plannen om zich voor mensen uit een gezamenlijk gekozen gemeenschap in te zetten voor betere opleidingskansen en hogere lonen.

‘Wat zo geweldig aan deze ochtend is, is dat we een dialoog op gang hebben gebracht. Dit is een unieke kans voor onze organisaties, die zich beide sterk inzetten voor betere scholing en bestrijding van armoede en honger in deze wereld’, zei Leon W. Russell, voorzitter van de raad van bestuur van de NAACP.

‘Ik ben diep onder de indruk van dit programma en deze persconferentie’, zei Donald Harwell, mormoon in Utah.

‘Ik verwacht dat er heel veel goeds uit deze samenwerking zal voortkomen. Ik juich het van harte toe. En ik dank God ervoor’, zei Catherine Stokes, lid van de kerk.

Op vrijdag 18 mei hebben kerkleiders een lunch voor de NAACP en genodigden uit de gemeenschap georganiseerd. Op zondag 20 mei woont de groep een bijzondere uitzending bij van ‘Music and the Spoken Word’ met het Mormon Tabernacle Choir en orkest op Temple Square.

Het bezoek van de NAACP aan Salt Lake City vindt 2 weken plaats voor de herdenking van de openbaring over het priesterschap, 40 jaar geleden in 1978, die voor 1 juni in het conferentiecentrum gepland staat.

 

De volledige persverklaring staat hieronder:

President Nelson

‘De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen houdt onverminderd vast aan haar fundamentele leerstelling (en onze diepgevoelde overtuiging) dat alle mensen geliefde kinderen van God en daarmee onze broeders en zusters zijn. Bijna een kwart eeuw geleden hebben het Eerste Presidium en het Quorum der Twaalf Apostelen verklaard: ‘Ieder mens – man of vrouw – is geschapen naar het beeld van God. Iedereen is een geliefde geestzoon of -dochter van hemelse Ouders, en als zodanig heeft iedereen een goddelijke aard en bestemming.’

Vandaag voelen wij, samen met capabele en indrukwekkende leiders als die van de NAACP, de drang om de mensen van dit land en de hele wereld op te roepen tot meer beschaving, raciale en etnische harmonie en wederzijds respect. In bijeenkomsten deze ochtend zijn we begonnen om manieren te zoeken (bijvoorbeeld op het gebied van opleiding en humanitair werk) waarin leden van beide organisaties en anderen gezamenlijk iets goeds tot stand kunnen brengen, en iets kunnen betekenen voor onze broeders en zusters die onze hulp nodig hebben, net zoals de Heiland, Jezus Christus, zou doen. Dit zijn zijn woorden: ‘Ik zeg u: Wees één; en indien u niet één bent, bent u de mijnen niet’ (Leer en Verbonden 38:27).

Samen nodigen wij alle mensen, organisaties en overheidsinstanties uit om met meer beschaving samen te werken, vooroordelen van welke soort dan ook uit te bannen, en zich nadrukkelijker te richten op de vele gebieden en belangen die we gemeen hebben. Door in goede samenwerking onze mensen te leiden, verkrijgt ieder het respect, de achting en de zegeningen die God voor zijn kinderen bedoeld heeft. Dank u wel.

Derrick Johnson

President Nelson, in de verklaring die net heeft afgelegd, verwoordt u precies waar de NAACP voor staat. Wij bewonderen en delen uw optimisme dat alle mensen in harmonie kunnen samenwerken en zich gezamenlijk meer voor onze gemeenschappelijke belangen moeten inzetten. Dank u wel.

Voor de media: de NAACP viert nu de 64e verjaardag van de baanbrekende gerechtelijke uitspraak in Brown vs. Onderwijsraad. Net als de heiligen der laatste dagen geloven wij dat alle mensen, organisaties en overheidsvertegenwoordigers de handen ineen moeten slaan om vrede en geluk voor al Gods kinderen te bereiken. Wij roepen gezamenlijk alle mensen op om met meer harmonie, beschaving en respect voor elkaars overtuigingen dit hoogste en universele doel na te streven.

Wij complimenteren De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen voor haar vele en oprechte inspanningen, niet alleen voor haar eigen leden maar voor alle inwoners van de Verenigde Staten en de hele wereld. De missie van de NAACP stelt duidelijk dat het onze taak is om op te komen voor hen die dat niet zelf kunnen. Wij laten onze stem voor hen horen, maar doen dat nu met een partner die zich inzet voor harmonie en beschaving in onze gemeenschap. Ik ben er trots op dat ik vandaag een dialoog op gang kan brengen over mogelijkheden om ons gemeenschappelijke belang om een hoger doel na te streven, vorm te geven. Dat is een unieke kans. Dank u voor dit moment.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.