Persbericht

Hulp verlenen aan slachtoffers van overstromingen in Europa (Update 2 augustus 2021)

Een zware overstroming heeft een spoor van verwoesting achtergelaten in delen van Duitsland, België, Nederland, Luxemburg en Zwitserland. Velen hebben hun leven of hun bestaansmiddelen verloren. De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen heeft gemeenten in de gebieden die door de ramp getroffen zijn en moedigt haar leden aan om een helpende hand te bieden.

‘Ons hart en onze gebeden gaan uit naar hen die lijden’, zegt Christian Ottiker, manager welzijns- en zelfredzaamheidsdiensten van de kerk in het gebied Europa. Zijn afdeling coördineert momenteel met plaatselijke kerkgemeenten, hulporganisaties en overheden om te bepalen welke initiatieven nu het hardst nodig zijn en die de grootste impact hebben.

Ondertussen worden de leden van de kerk aangemoedigd de plaatselijke hulpverlening aan slachtoffers van overstromingen te steunen. Ze kunnen contact opnemen met de administratie van hun provincie of een gerenommeerd liefdadigheidsorganisatie om hun hulp aan te bieden. Wie een financiële bijdrage wil leveren, wordt verzocht aan het humanitaire fonds van de kerk bij te dragen om projecten mogelijk te maken die mensen in nood ten goede komen.

Bijgewerkte versie 22 juli 2021:

Leden en zendelingen van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen bieden hulp na de verwoestende overstromingen in West-Europa.

Twintig zendelingen van het zendingsgebied Frankfurt (Duitsland) arriveerden op maandag 19 juli 2021 in het Eifelgebied in Duitsland. Enkele dagen later volgden er nog eens twintig zendelingen. In samenwerking met plaatselijke leden en de bevoegde autoriteiten sorteren ze in de stad Schleiden geschonken goederen, en maken ze kelders, huizen en zelfs een school voor bijzonder onderwijs schoon. Sinds dinsdag 22 juli 2021 zijn nog eens een twintigtal zendelingen aan het werk in Koblenz, onder coördinatie van plaatselijke kerkleiders en autoriteiten. De werkzaamheden zullen nog minstens 10 à 14 dagen duren.

Verschillende andere dienstbetoonprojecten zijn nu al aan de gang of gaan binnenkort van start. Belgische kerkleden hebben in Luik aan de opruimingswerken meegeholpen. Meer nieuws volgt.

De vereniging Caritas uit Euskirchen (Duitsland) dankt vrijwilligers op sociale media:

Update 2 augustus 2021:

Het vrijwilligerswerk wordt voortgezet. Sinds vorige week hebben leden en zendelingen van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in België al meer dan 2.840 manuren hulp verleend. Naast de hulp van plaatselijke leden hebben zendelingen van het zendingsgebied Frankfurt (Duitsland) ongeveer 3.800 manuren hulp verleend.

Flooding
Flooding
Graffiti in Bad Neuenahr-Ahrweiler (Duitsland) om de vrijwilligers te danken.2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.