Persbericht

Kracht in Christus opdoen en banden smeden met het verslavingsherstelprogramma

Hetverslavingsherstelprogramma van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen biedt hoop aan mensen die een verslaving of dwangmatig gedrag willen overwinnen, zelfs tijdens een pandemie.

‘Wie zich door een verslaving heen slaat, vindt hoop, genezing en geluk’, aldus Karen, die aan het programma deelneemt om een drugsverslaving te overwinnen. ‘Ik ben echt dankbaar dat ik dit heb mogen meemaken, omdat ik nu een band met Jezus Christus heb die ik nooit voor mogelijk had gehouden.’

Addiction Recovery 01
Addiction Recovery 01
Elke week worden er zo’n 2.800 bijeenkomsten gehouden in 30 landen en 17 verschillende talen. Mensen komen daarvoor samen, maar er zijn ook virtuele bijeenkomsten.2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Karen raakte verslaafd toen ze als verpleegster werkte en tegelijk een masteropleiding volgde. ‘Ik had ook een miskraam, en daarna kreeg ik verdovende pijnstillers voorgeschreven. Toen merkte ik voor het eerst dat die medicijnen niet alleen mijn lichamelijke pijn wegnamen, maar me ook in het algemeen een beter gevoel gaven.’

Karen raakte in een verslaving verstrikt en begon op haar werk verdovende middelen te stelen. Toen ze werd betrapt en op staande voet werd ontslagen, begon Karen aan haar genezingsproces. Tijdens dat proces ging ze bijeenkomsten van een verslavingsherstelgroep bijwonen.

‘Die bijeenkomsten zijn cruciaal geweest voor mijn herstel’, aldus Karen. ‘Ik zat daar te luisteren naar de verhalen van andere mensen – goede, fijne mensen die met een verslaving hadden geworsteld. Toen ik hun verhalen hoorde, en zag hoeveel succes ze hadden geboekt, begon ik te hopen dat ik ook kon genezen.’

‘Ik ging regelmatig naar de bijeenkomsten en voelde de genezende kracht ervan. En nu ben ik een totaal ander mens. Dankzij Jezus Christus weet ik dat mijn gedrag in het verleden mij niet typeert, en dat ik een goed mens ben. Ik heb zijn liefde gevoeld. Ik heb gevoeld dat Hij in mijn leven kwam en mij veranderde’, zegt Karen.

Wat is het verslavingsherstelprogramma van de kerk?
Het verslavingsherstelprogramma van de kerk biedt steun en een veilige plek aan allen die een verslaving of dwangmatig gedrag willen overwinnen. Het programma werkt met praatgroepen waarin de deelnemers 12 stappen in een evangelisch kader doorlopen. Elke groep bestaat uit deelnemers die aan hun herstel werken, servicezendelingen die voor het verslavingsherstelprogramma zijn geroepen, en begeleiders die zelf herstel en genezing hebben gevonden in het verslavingsherstelprogramma. Er zijn aparte groepen voor mensen die met pornografie worstelen, en voor mensen met andere verslavingen. Er zijn ook praatgroepen voor huwelijkspartners en andere familieleden.

Addiction Recovery 02
Addiction Recovery 02
Elke groep bestaat uit deelnemers die aan hun herstel werken, servicezendelingen die voor het verslavingsherstelprogramma zijn geroepen, en begeleiders die zelf herstel en genezing hebben gevonden in het verslavingsherstelprogramma.2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo


‘In de maatschappij en vooral in de kerk zijn mensen vaak erg beschaamd over hun verslaving of dwangmatig gedrag, omdat er een taboe op rust. Daardoor lijden mensen in stilte, en dat vind ik hartverscheurend’, aldus Ben Erwin, therapeut bij de gezinsondersteunende diensten van de kerk, en manager van het verslavingsherstelprogramma. ‘Het verslavingsherstelprogramma biedt mensen een veilige plek waar ze terechtkunnen voor aanvaarding, medeleven, hulp, steun, waarheid en genezing. Als u naar een bijeenkomst van een verslavingsherstelgroep gaat, zal niemand u veroordelen, aanstaren of raar aankijken. Ze zullen u van harte welkom heten. Ze zijn blij dat u er bent, en ze zullen u uitnodigen om te blijven komen.’

Waar kan ik een virtuele of persoonlijke bijeenkomst bijwonen?
Elke week worden er zo’n 2.800 bijeenkomsten gehouden in 30 landen en 17 verschillende talen. Mensen komen daarvoor samen, maar er zijn ook virtuele bijeenkomsten. Als er bij u in de buurt geen bijeenkomsten worden gehouden, of als u liever niet persoonlijk naar een bijeenkomst gaat, kunt u een bijeenkomst via Zoom of per telefoon bijwonen.

‘Vroeger kwamen we altijd samen, maar door de COVID-19-pandemie hebben we onze diensten uitgebreid met online bijeenkomsten die mensen via Zoom kunnen bijwonen’, aldus Erwin. Tijdens de pandemie waren online bijeenkomsten de enige mogelijkheid, maar er zijn nog meer voordelen aan verbonden. ‘Als er bij u in de buurt geen bijeenkomsten worden gehouden, kunt u zich bij een groep in een andere stad aansluiten. Als u anoniem wilt blijven, kan dat.

‘Online bijeenkomsten maken het makkelijker om de eerste stap te zetten. De eerste bijeenkomst is altijd eng, altijd moeilijk, maar een beetje geloof volstaat om aan een Zoommeeting deel te nemen. U hoeft uw echte naam niet te gebruiken. U kunt gewoon rustig deelnemen, luisteren, observeren en de Geest voelen.’

Een band met de Heiland smeden
Het verslavingsherstelprogramma van de kerk is bedoeld om mensen met elkaar in contact te brengen zodat ze elkaar kunnen steunen in het overwinnen van verslavingen, maar het is ook bedoeld om mensen een band met de Heiland Jezus Christus te laten opbouwen. Hij wil ons met onze beproevingen helpen, en Hij is de Bron van genezing.

‘De Heiland weet maar al te goed welke beproevingen en problemen we meemaken. Waar twee of drie in zijn naam bijeengekomen zijn, daar is Hij in hun midden’, zegt Erwin. ‘In mijn ervaring is Hij altijd bij ons als we bijeenkomen om elkaar te steunen in onze strijd om onze beproevingen door Hem te overwinnen.’

Kijk op addictionrecovery.ChurchofJesusChrist.org waar u een online of persoonlijke bijeenkomst kunt bijwonen. Op de website staan ook succesverhalen, video’s en brochures. U kunt ook luisteren naar opnames van bijeenkomsten, om u een idee te geven hoe die eraan toegaan.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.