Nieuwsartikel

Interkerkelijk dienstbetoon in Zoetermeer

De wijk Zoetermeer neemt deel aan het ILOZ (Inter Levensbeschouwelijk Overleg Zoetermeer), een interkerkelijk platform gevestigd in Zoetermeer. Dit platform wilde graag een project organiseren om elkaar beter te leren kennen en tegelijk dienstbaar te zijn in de gemeenschap.

 

Zo werd besloten om op 20 mei een dienstbetoonproject te organiseren, een week voor de Ramadan en Pinksteren zodat Moslims en Christenen beide konden deelnemen. Uiteindelijk was er een groep van 70 vrijwilligers inzetbaar voor de diverse projecten.

Kamers van hulpbehoevenden werden schoongemaakt, tuinen opgeknapt en vervoer naar een lokale kinderboerderij werd gegeven. Er waren vluchtelingen uit Syrië die alleen Arabisch spraken maar via Google Translate ging de communicatie prima.

De dag eindigde met een barbecue in ons kerkgebouw, wat voor verschillende bezoekers een eerste kennismaking met onze kerk was. Wij hopen met dit project een bijdrage te hebben gegeven aan meer onderling begrip en samenwerking tussen de verschillende geloofsrichtingen in Zoetermeer.

Michael Vis

Public Affairs Ring Den Haag

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.