Persbericht

Internationale Vrouwendag: leidsters blikken terug op hun bediening

Op 8 maart is het Internationale Vrouwendag en tevens bestaat de roeping van organisatieadviseuse van het gebied binnen De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen deze maand een jaar. Om deze reden blikken de leidsters terug op de ervaringen en inzichten die ze tijdens hun bediening in Europa hebben opgedaan.

Womens Day 01
Womens Day 01
Julia Wondra, Traci De Marco, Sibylle Fingerle, Ghislaine Simonet, Ann-Mari Lindberg, Letícia dos Santos Rudloff2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

‘Iedere vrouw is een dochter van God. Vrouwen zijn geweldig. Ze zijn goed genoeg! Ze hebben goddelijk potentieel en iedere kleine daad van dienstbetoon is van belang’, zegt zuster Sibylle Fingerle uit Duitsland.

Zuster Traci De Marco uit het Verenigd Koninkrijk zegt: ‘Het is belangrijk dat vrouwen weten hoeveel invloed hun talenten, vaardigheden en geestelijke eigenschappen op anderen hebben.’

Over haar opdracht om de vrouwen om haar heen te versterken zegt zuster Ghislaine Simonet uit Frankrijk: ‘We kunnen hen er vaak aan herinneren dat ze dochters van God zijn, omdat we dicht bij ze zijn.’ Ze vertelt verder: ‘Wanneer ze die waarheid met zowel hun hart als hun verstand omarmen, zullen ze wonderen kunnen verrichten.’

Organisatieadviseuses van het gebied instrueren kerkleiders en brengen in raden op elk niveau een vrouwelijk standpunt naar voren. ‘Deze roeping was een ontbrekende schakel voor leidsters op ringniveau voor vragen, beraadslagen, informatie ontvangen en geven, maar vooral voor het bieden van een ander perspectief’, zegt zuster Ann-Mari Lindberg uit Denemarken. Verder zegt ze: ‘Door onze samenwerking met de leidsters op ringniveau voelen ze zich meer gezien, geholpen en gehoord dan voorheen.’ Een ring lijkt op een katholiek bisdom, dat meerdere kerkgemeentes beslaat.

Womens Day 02
Womens Day 02
Julia Wondra, Traci De Marco, Sibylle Fingerle, Ghislaine Simonet, Ann-Mari Lindberg, Letícia dos Santos Rudloff2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Zuster Julia Wondra uit Wenen vertelt wat zij heeft geleerd over bediening: ‘Ik heb ontdekt dat het niet om mij, maar om de Heiland draait. Daarom probeer ik meer zoals Hij te zijn. Dat houdt in dat mijn dagelijkse geestelijke voorbereiding essentieel is.’ Ze vervolgt: ‘Een zuster in mijn gebied was helemaal opgebrand. Ze had het gevoel dat ze niet echt bijdroeg en wilde bijna de handdoek in de ring gooien. Na onze training ging ze met hernieuwde energie aan de slag en nu laat ze regelmatig weten dat ze meer ideeën en liefde voor haar medezusters heeft.’

Zuster Simonet zegt: ‘Een lid van een presidium van een ringorganisatie had te maken met zware beproevingen en overwoog om zich te laten ontheffen. De zusters in haar presidium luisterden naar haar en schonken haar hulp en liefde. De problemen van deze zuster zijn niet opgelost, maar door de liefde van haar zusters dient ze nu nog steeds vreugdevol en hoopvol.’

Op de vraag wat ze van Jezus Christus en zijn bediening onder vrouwen heeft geleerd, zegt zuster De Marco: ‘Ik vind het mooi dat juist vrouwen getuige waren van belangrijke gebeurtenissen in de bediening van Christus. De vrouw bij de bron kwam er als eerste achter dat Hij de Messias was. De Heiland verrichtte zijn eerste wonder op verzoek van zijn moeder. Maria Magdalena was de eerste getuige van het lege graf en de herrezen Heer. Hij had toen vertrouwen in vrouwen en dat heeft Hij nu ook. Deze vrouwen deden fantastisch zendingswerk door te vertellen over de dingen die ze hadden gezien, gehoord en gevoeld. Dat kunnen wij ook doen.’

Zuster Fingerle zegt: ‘Alle vrouwen hebben toegang tot Gods macht hier op aarde. Ze kunnen en zouden die macht moeten gebruiken!’ Zuster Lindberg zegt over de bediening van de Heiland onder vrouwen: ‘Hij zag en accepteerde wie ze echt waren. Hij oordeelde of vergeleek niet, maar had hen lief en motiveerde hen om beter hun best te doen.’ Zuster De Marco voegt daaraan toe: ‘In onze bediening is het belangrijk om naastenliefde te hebben zonder te oordelen, maar ook om net als de Heiland om anderen te geven, anderen uit te nodigen en de keuzevrijheid van anderen altijd te respecteren.’

De Internationale Vrouwendag is in het leven geroepen om de prestaties van vrouwen te erkennen en diversiteit, gelijkheid en inclusiviteit te omarmen. Uit de ervaringen van de organisatieadviseuses van het gebied blijkt hoe vrouwen overal ter wereld deze doelen kunnen verwezenlijken en een krachtige invloed hebben door anderen te verheffen en te inspireren.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.