Christ_statue.jpeg
Persbericht

Gebied Europa: dag van gebed en vasten

Det Europæiske Områdepræsidentskab i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige har udsendt følgende brev:

Geachte broeders en zusters,

De recente gebeurtenissen tonen aan dat de wereld in oproer is. Ons hart en onze gebeden gaan uit naar allen die lijden en wier leven is veranderd. Als volgelingen van Jezus Christus, de Vredevorst, verlangen wij naar oplossingen, troost en vrede in deze tijd.

Een van de door God voorgeschreven taken van de kerk is om voor hulpbehoevenden te zorgen. We zijn dankbaar voor en onder de indruk van de ruimhartigheid van de vele mensen in het gebied die contact met ons hebben opgenomen om steun te bieden. We nodigen allen die het verlangen hebben om te dienen en bij te dragen uit om hun inspanningen te coördineren met hun ringpresidium, of met de toegewezen gebiedszeventiger voor projecten met meerdere ringen. Wij verzekeren u dat de Welzijns- en zelfredzaamheidsdiensten van het gebied al enkele mogelijke hulpprojecten hebben geïdentificeerd en de verdere ontwikkelingen in de gaten houden om te zien hoe er verder hulp kan worden geboden.

We zijn dankbaar voor de goedheid, liefde en oprechte zorg die wij bij zo veel mensen zien en voelen. We zijn ook dankbaar voor de gulle donaties aan het fonds voor humanitaire hulp van de kerk en het vastengavenfonds, waardoor wij in staat zijn om mensen in nood te helpen.

Naast het bieden van materiële hulp, vragen wij alle leden in het gebied om deel te nemen aan een dag van gebed en vasten op zondag 6 maart 2022. We zullen samen ons hart en onze geest wenden tot hen die wanhopen en lijden.

Met volharding in Christus bidden we dat wij een verschil kunnen maken in deze roerige wereld door ons te verenigen in liefde en geloof. Bovendien hebben we vertrouwen dat ‘de volmaakte liefde alle vrees [uitdrijft]’ (Moroni 8:16). Wij zijn er zeker van dat wij, met de hulp van de Heer, harten en zielen kunnen opbeuren.

Wij getuigen dat het evangelie van Jezus Christus het antwoord is op alle problemen, uitdagingen en vragen in het leven, en we nodigen alle mensen van goede wil uit om zich tot Christus te wenden. We getuigen dat Hij de Heiland van de wereld is, de ware en enige bron van eeuwige vrede.

Met vriendelijke groeten,                                                                                           

Het gebiedspresidium Europa

Massimo De Feo

Erich W. Kopischke

Rubén V. Alliaud

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.