Persbericht

Jaarverslag 2010 noodhulp van de kerk

Van Haïti tot en met Pakistan en Nieuw-Zeeland heeft De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen afgelopen jaar slachtoffers van natuurrampen in 58 landen hulp geboden. Dat blijkt uit het Noodhulpverslag 2010 van de welzijnsdiensten, waarin staat dat de kerk hulp ter waarde van miljoenen dollars verleende na 119 rampen. In 2010 hadden ruim 350 natuurrampen meer dan driehonderdduizend dodelijke slachtoffers tot gevolg, wat 2010 het dodelijkste jaar in de afgelopen 25 jaar maakt. Die gebeurtenissen waren onder meer aardbevingen, overstromingen, grondverschuivingen, tyfonen, ziekten, hittegolven en vulkaanuitbarstingen, en ze troffen meer dan tweehonderd miljoen mensen en veroorzaakten meer dan honderd miljard dollar aan schade.
Hier volgt enkele rampen waarbij de kerk hulp heeft verleend:
Aardbevingen
Aardbevingen maakten de grootste aantallen dodelijke slachtoffers, met name de vernietigende aardbeving die in januari 2010 in Haïti plaatsvond: er waren in en rond Port-au-Prince naar schatting wel 230 duizend doden te betreuren. Andere grote aardbevingen troffen Concepción (Chili) en Christchurch (Nieuw-Zeeland).

De kerk reageerde op elk van de gebeurtenissen door voedsel en andere goederen voor onmiddellijke noodhulp te sturen. In Haïti verleenden bovendien medische vrijwilligers hulp aan duizenden gewonden. De kerk blijft nog actief in de hulpverlening aan Haïti, onder meer met het bemiddelen in banen en verschaffen van onderwijs en tijdelijke behuizing.

Overstromingen en grondverschuivingen Hoewel niet zo vernietigend in termen van het aantal slachtoffers, waren overstromingen veruit de meest voorkomende rampen in 2010, met talrijke doden en miljoenen daklozen als gevolg. Alleen al in Pakistan vielen tweeduizend doden en werden twintig miljoen anderen anderszins door de ramp getroffen. Wekenlange regens veroorzaakten overstromingen en grondverschuivingen in Midden-Amerika en langs de kust van Zuid-Amerika. Bijna twee en een half miljoen inwoners van Colombia en Venezuela werden hierdoor getroffen.

Aan de andere kant van de wereldbol — in China, Thailand, Myanmar, Vietnam en de Filipijnen — had men te kampen met overstromingen die een totaal dodental van 1800 tot gevolg hadden. En in de Verenigde Staten maakte men in de staten Tennessee, Kentucky en Missouri de hevigste overstromingen in tientallen jaren mee.

De kerk bood hulp in de vorm van voedsel, water, hygiënesets, dekens, kleding en andere hulpgoederen aan mensen die dakloos waren geworden of wiens woning schade had opgelopen. Voor de opruimwerkzaamheden verschafte de kerk schoonmaaksets en zette ze ploegen vrijwilligers in.

Cholera In het laatste kwartaal van 2010 brak er op twee plekken in de wereld op grote schaal cholera uit. Eerst in de noordelijke regio Artibonite van Haïti, van waaruit de ziekte zich snel verbreidde door alle provincies van het land en voor het eind van het jaar meer dan drieduizend dodelijke slachtoffers maakte. De tweede plek waar cholera uitbrak, vond plaats in de regio Daru van Papoea Nieuw-Guinea. Hoewel dit een kleinschaliger epidemie was met minder publiciteit, vielen er toch nog driehonderd doden.

De kerk reageerde op deze epidemieën door medische vrijwilligers in te zetten en pakketten middelen voor de bestrijding en voorkoming van cholera te verschaffen. Dit pakket bevat bevat zeep, waterzuiveringsmiddelen en mondeling in te nemen rehydrateringszout. Daarnaast verschafte de kerk grote waterzuiveringssystemen, duizenden filterflessen en instructiemateriaal over cholera.

Al die acties waren mogelijk door de gulle gaven van leden en vrienden van de kerk. Honderd procent van de donaties wordt ingezet voor hulpverlening aan mensen in nood.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.