Laatste nieuws

Katholieke gemeenschap eert elder L. Thom Perry voor humanitair werk 

Ouderling M. Russell Ballard van het Quorum der Twaalf Apostelen zei dat ouderling en zuster Perry een geweldig team zijn. ‘Ze houden van Utah en verlenen fantastische diensten waar ze maar kunnen. Ze hebben al heel veel gedaan om anderen te helpen en tot zegen te zijn.’

‘Zij zijn voor ons een voorbeeld om na te volgen, want zij zorgen voor elkaar, en voor de mensen om hen heen, en willen van deze wereld een betere plek om te wonen maken’, voegt ouderling Russell M. Nelson van het Quorum der Twaalf Apostelen daar aan toe. Ouderling Nelson maakte kennis met Barbara toen zij hoofdverpleegster was in het LDS Hospital waar hij chirurg was.

‘Ze had zoveel mededogen dat ze huilde als een patiënt pijn leed’, legt ouderling Nelson uit. ‘Zo sterk voelde ze met hen mee. En zo is ze nog steeds.’

‘De kracht van elke gemeenschap komt door voorbeeldige leden van die gemeenschap die er leiding in geven’, aldus Rick Foster, manager humanitaire diensten van de kerk in Noord-Amerika. ‘Ouderling en zuster Perry geven die leiding al tientallen jaren in hun woonplaats Salt Lake City.’

De katholieke kerk en De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen hebben al heel lang een samenwerkingsverband op het gebied van liefdadigheid en humanitaire hulp. Beide kerken werken bovendien nog steeds samen met andere geloofs- en gemeenschapsgroepen om de armen te helpen.

Andere ontvangers van een eerbetoon waren voormalig gouverneur van Utah governor Jon Huntsman jr. en zijn vrouw, Mary Kaye (menslievende personen vna het jaar); de in Utah gevestigde ALSAM Foundation (partners van het jaar); en Jan Luger, die in Ogden voedsel uitdeelt aan behoeftigen (miskende held). De ALSAM Foundation is een liefdadigheidsorganisatie die naar wijlen L.S. ‘Sam’ Skaggs, filantroop en zakenman, en diens vrouw Aline genoemd is.

‘Deze menslievende personen zijn de belichaming van de missie van CCS om de evangelische waarden liefde, mededogen en hoop in praktijk te brengen door dienstbetoon, steunverlening en samenwerking’, vermeldde een persbericht over het evenement.

De kerk heeft in vorige jaren diverse eerbetonen gekregen van Catholic Community Services. De Presiderende Bisschap van de kerk ontving vorig jaar een eerbetoon, en president Dieter F. Uchtdorf, tweede raadgever in het Eerste Presidium, en zijn vrouw, Harriet, kregen in 2012 erkenning voor hun humanitaire werk. In 2011 ontvingen de welzijnsdiensten van de kerk een eerbetoon, in 2010 kreeg voormalig algemeen presidente van de zustershulpvereniging Julie Beck de titel Partner van de gemeenschap, en in 2009 kreeg ouderling M. Russell Ballard van het Quorum der Twaalf Apostelen erkenning voor zijn humanitaire inzet.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.