Persbericht

Kees van der Staaij ontvangt Family Award

Eerste onderscheiding voor inzet voor gezinswaarden

  

Kees van der Staaij, lid van de Tweede Kamer en fractievoorzitter van de SGP, ontving op 16 april jl. in de Tweede Kamer de Family Award, een onderscheiding voor gezinswaarden. Deze werd namens De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen overhandigd door regionaal kerkleider Hans Boom en zijn echtgenote Marjan. Aanwezig bij de uitreiking waren ook vertegenwoordiger van de kerk in Nederland Chris Kleijweg en zijn vrouw Marianne.

Dit was de eerste keer dat deze onderscheiding werd uitgereikt aan een bekende Nederlander die zich heeft ingezet voor de verdediging en instandhouding van het traditionele gezin. In de afgelopen jaren heeft de heer Van der Staaij campagne gevoerd voor huwelijkstrouw en bescherming van de kinderen die in het gezin worden geboren. Daarnaast komt hij op voor de belangen van éénverdieners en het wegnemen van de fiscale ongelijkheid tussen één- en meerverdieners. Ook heeft hij een uitgesproken standpunt tegen abortus en vóór de bescherming van het ongeboren kind.

In de loop van het gesprek bleek dat de SGP samenwerkt met Pro Family, een organisatie die wat betreft gezinswaarden dezelfde doelen nastreeft als de organisaties waaraan de kerk in Europa ook onderscheidingen heeft uitgereikt. De heer Van der Staaij nodigde de kerk uit om zich eveneens bij Pro Family aan te sluiten, een oproep waaraan zeker gehoor zal worden gegeven.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.