Persberichten

Kerk blijft de situatie rond ebola op de voet volgen en erop reageren

De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen deelt de wereldwijd toenemende zorg over ebola en volgt de situatie op de voet. Hierna volgt een update die aangeeft hoe de kerk op de situatie reageert.

Humanitaire hulp

In Sierra Leone werkt de kerk samen met International Medical Corps om een ziekenhuis met medische kleding en voorraden op te zetten ter verzorging van de patiënten. De kerk blijft gebruik maken van erkende hulporganisaties en partnerorganisaties in het veld om de gemeenschappen in nood hulp te bieden.

Kerkleden

De kerkleden in alle gebieden wordt aangeraden om de gezondheidsrichtlijnen en aanbevelingen van het medisch personeel ter plaatse op te volgen.

In Sierra Leone en Liberia heeft de kerk onder haar leden hygiënepakketten en instructiemateriaal verspreid om zo de sanitaire situatie te verbeteren. De kerk heeft onder leden, van wie sommigen in afgesloten gebieden wonen, en andere noodlijdenden voedselpakketten voor twee maanden uitgereikt. In veel gevallen hebben leden hun voedsel met familieleden en buren gedeeld.

Veel leden zetten zich ook in hun gemeenschap in om mensen voor te lichten over goede sanitaire praktijken.

Zendelingen

Veiligheid zendelingen heeft hoogste prioriteit. In gebieden waar de kans op het krijgen van ebola groot is, heeft de kerk haar zendingspresidenten gevraagd een aantal voorzorgsmaatregelen met de zendelingen door te nemen om de verspreiding van de ziekte te voorkomen.  Die bestaan uit gezond-verstandmaatregelen en specifieke richtlijnen over contact met andere mensen, op welke symptomen er gelet moet worden en het mijden van situaties met een hoog risico. De kerk zal nauw contact houden met zendingspresidenten en plaatselijke leden om de omstandigheden te evalueren en zo nodig verdere maatregelen te nemen om de zendelingen in gebieden met een hoog risico te beschermen.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.