Persbericht

Kerk draagt bij aan hulp voor Pakistan

Onlangs heeftDe Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen samen met andere hulporganisaties hulpacties opgezet voor het door overstromingen geteisterde Pakistan. De kerk is een samenwerkingsverband aangegaan met International Relief and Development, het International Medical Corps en Saba Aslam Welfare and Trust om ter plaatse goederen voor onmiddellijke hulp in te kopen en uit te delen. Verdere hulpgoederen worden vervolgens in samenwerking met Islamic Relief USA vanuit het centrum voor humanitaire hulp in Salt Lake City verstuurd. In de komende weken wordt voortdurend geëvalueerd welke hulp er verder nodig is. ‘Wij denken aan het volk van Pakistan en bidden voor hen’, aldus bisschop H. David Burton, de presiderende bisschop van de kerk, die toezicht houdt op de humanitaire hulp. ‘Door de gulle gaven van kerkleden en anderen kan de kerk hulp verschaffen om het lijden van veel mensen te verlichten.’
De zware moessonregens in Pakistan brachten vanaf eind juli de ergste overstromingen in tachtig jaar teweeg. Meer dan een derde van het land is getroffen, er zijn ruim vijftienhonderd mensenlevens te betreuren, en zeventien miljoen anderen zijn rechtstreeks door de ramp getroffen. Er zijn meer dan 1,2 miljoen woningen vernietigd, wat naar schatting acht miljoen mensen dakloos heeft gemaakt.
Aangezien De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen geen officiële vertegenwoordiging heeft in Pakistan, zijn er geen kerkleden, zendelingen of kerkgebouwen getroffen door de overstromingen.
De kerk biedt humanitaire hulp en voert ontwikkelingsprojecten uit in landen over de hele wereld. De projecten worden uitgevoerd zonder acht te slaan op de nationaliteit of godsdienst van de ontvangers. Financiële bijdragen, voornamelijk van kerkleden maar ook van anderen uit de hele wereld, maken deze hulpprojecten mogelijk. Van het geld dat aan de humanitaire diensten van de kerk wordt gedoneerd, gaat de volle honderd procent naar hulpacties. De kerk betaalt haar eigen overheadkosten zelf.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.