Persbericht

Kerk voert besprekingen om activiteiten in China te ‘normaliseren’

Een serie besprekingen op het hoogste niveau tussen De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen (mormonen) en een overheidsfunctionaris van de Volksrepubliek China zullen naar verwachting leiden tot het ‘normaliseren’ van de activiteiten van de kerk in China. Uit een verklaring die het Eerste Presidium van de kerk eind augustus 2010 uitgaf, bleek dat een hoge overheidsfunctionaris van de Volksrepubliek China — de hoogste functionaris uit Peking die ooit met kerkleiders heeft overlegd — een bezoek heeft afgelegd aan het Eerste Presidium. Die bijeenkomst vond op dinsdag 24 augustus plaats in het bestuursgebouw van de kerk in Salt Lake City, in vervolg op vergaderingen in februari en mei in Peking, bijgewoond door apostel Dallin H. Oaks van de kerk en ouderling Donald L. Hallstrom, die toezicht houden op de kerk in Azië, en die dit op aanwijzing van het Eerste Presidium deden. De vergaderingen waren een initiatief van de Chinese functionaris.
De ouderlingen Oaks en Hallstrom vertegenwoordigen twee van de hoogste raden van de kerk: ouderling Oaks de Twaalf Apostelen en ouderling Hallstrom het Presidium der Zeventig.
‘Het is belangrijk om te begrijpen wat de term normaliseren wel en niet betekent’, zegt kerkwoordvoerder Michael Otterson. ‘Het betekent niet dat we verwachten zendelingen naar China te sturen. Dat is niet eens een overweging.
‘De kerk waardeert het hoffelijke gebaar van de Chinese leiders zeer om de deur open te zetten naar een betere definitie van hoe de kerk en haar leden hun dagelijkse bezigheden in volledige overeenstemming met de Chinese wet kunnen invullen.’
Otterson zegt dat veel details nog nader uitgewerkt moeten worden in het overleg met de Chinese functionarissen, maar dat de ontwikkelingen die nu gaande zijn het resultaat zijn van dertig jaar wederzijds vertrouwen opbouwen met de Chinezen.
‘Zij zijn door talrijke contacten uiterst bekend met ons geworden en zij hebben gezien hoe wij en onze leden in China te werk gaan. Zij weten dat wij ons woord houden als het erop aan komt om de Chinese wet te respecteren en aan culturele verwachtingen te voldoen’, zegt hij.
In de korte formele verklaring van het Eerste Presidium stond dat de leden van het presidium samen met andere hoge leiders aan de hoofdzetel van de kerk in Salt Lake City ‘besprekingen hebben gehad met een hoge overheidsfunctionaris van de Volksrepubliek China uit Peking, en dat wij een relatie hebben gevestigd waarvan wij verwachten dat die zal leiden tot het normaliseren van de activiteiten van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in China.’
Otterson zegt dat de kerk wegens het belang van het begrijpen en nakomen van de verschillende Chinese wetten, en wegens de noodzaak om blijvend samen te werken, voorlopig niet van plan is nader commentaar te geven op de besprekingen.
‘Na de vergadering in Salt Lake City zijn de deelnemers overeengekomen dat het gepast zou zijn om deze informatie openbaar te maken’, aldus Otterson.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.