Persbericht

Kerk in Rotterdam-Noord na 57 jaar uitgebreid gerenoveerd

Na 57 jaar intensief gebruik van het kerkgebouw aan het Oosteinde 73 te Rotterdam, was dit gebouw van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen hard aan een grondige renovatie toe. Deze renovatie is nu gereed en met een fantastisch resultaat. Het is een feestelijk moment om dit kerkgebouw weer in gebruik te nemen. En op zaterdag 29 mei 2010 is het zo ver: van 13.00 tot 15.00 uur is het publiek welkom om het gerenoveerde gebouw te bekijken. Na een kort openingsprogramma om 13.00 uur kunt u op eigen gelegenheid rondkijken.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.