Persbericht

President gebied Europa spreekt op wereldcongres over intergodsdienstige dialoog in Macedonië

De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen heeft unieke ervaring en middelen om niet alleen voor haar eigen gelovigen iets goeds tot stand te brengen, maar voor de samenleving in zijn geheel, aldus ouderling Erich W. Kopischke tijdens het tweede wereldcongres over de dialoog tussen godsdiensten en beschavingen (zie http://worldconferenceohrid.kultura.gov.mk). ‘Wij zijn mensen van goede wil die bereid zijn om samen met anderen te verdedigen wat deugdzaam, liefelijk, of eerzaam of prijzenswaardig is’, zei de president van het gebied Europa van de kerk voor honderden overheidsfunctionarissen, geleerden en vertegenwoordigers van kerken en godsdienstige gemeenschappen.

Het evenement, dat van 6–8 mei 2010 in Ohrid (Macedonië) gehouden werd, was gezamenlijk georganiseerd door het ministerie van cultuur en het Comité voor relaties met religieuze gemeenschappen van de republiek Macedonië, gesteund door de United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO).

Ouderling Kopischke gaf leiding aan een kerkelijke delegatie van vier personen. Dr. Johann Wondra, bijzonder Balkanadviseur voor het presidium van het gebied Europa van de kerk, had ook een spreekbeurt tijdens een plenaire bijeenkomst van het congres en beklemtoonde dat wereldvrede thuis, in het gezin, begint. Beiden hadden tijdens het congres informele ontmoetingen met diverse waardigheidsbekleders van overheden en godsdiensten. Zij werden begeleid door Sterling David Colton, juridisch adviseur van het gebied Europa, en Ralf Grünke, assistent-hoofd public affairs van de kerk in Europa. Ralf Grünke werd verkozen tot lid van het internationale organiserende comité voor het derde wereldcongres, dat volgens de planning in 2013 zal worden gehouden.

Gedelegeerden van het congres namen een verklaring aan die wordt ingediend bij de Assemblée van de Verenigde Naties, de Europese Unie, de Raad van Europa, de Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE) en de overheden van de lidstaten van de Verenigde Naties, en nog enkele andere organisaties. In de verklaring wordt erkend dat ‘godsdiensten van essentieel belang zijn om boodschappen van mededogen en solidariteit onder leden van gemeenschappen, volken en staten te bevorderen’ en dat ‘alle culturen en godsdiensten onderscheidende kenmerken en eigenschappen hebben’. Het vermeldt ook een mandaat om ‘de misvattingen over deze verschillen en culturele kloven te verminderen en wederzijds respect tussen gemeenschappen en volken te bevorderen.’

‘Ouderling’ is een godsdienstige titel die in de kerk wordt toegekend aan zendelingen en leden van regionale of wereldwijde leiderschapsraden. Het presidium van het gebied Europa is een driemanschap dat leiding geeft aan de kerk in Europa.Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.