Persbericht

Kerk publiceert geschiedenis van de eerste heiligen in verhaalvorm

Eerste hoofdstukken online en in kerkelijke tijdschriften gepubliceerd

Het eerste deel in een nieuwe boekenreeks over belangrijke gebeurtenissen in de mormoonse geschiedenis zal deze zomer beschikbaar zijn voor het publiek. De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen publiceert een vierdelige reeks met als titel ‘Heiligen: de geschiedenis van De Kerk van Jezus Christus in de laatste dagen’.

 

‘Deze nieuwe geschiedenis is geschreven in verhaalvorm’, aldus ouderling Steven E. Snow, algemeen autoriteit, Zeventiger, kerkhistoricus en -griffier. ‘Het beslaat gebeurtenissen van voor het eerste visioen tot het heden, en het is geschreven in een literaire vorm die voor de meeste leden van de kerk erg boeiend en aangenaam om te lezen zal zijn.’

De eerste drie hoofdstukken van deel één zijn reeds gepubliceerd in het kerkelijk tijdschrift Liahona en op de website saints.lds.org. De eerste acht hoofdstukken worden op deze manier gepubliceerd en zullen beschikbaar zijn in 47 talen. Het hele boek is later dit jaar beschikbaar in 14 talen. De tekst is eveneens terug te vinden in de sectie Kerkgeschiedenis van de app Evangeliebibliotheek.

Het boek vertelt het verhaal van de vrouwen en mannen die hun leven hebben gewijd aan de vestiging van de kerk over de hele wereld. Kerkhistorici hebben grondige opzoekingen gedaan voordat ze de tekst schreven, en hoge kerkleiders hebben het manuscript nagekeken.

‘Dankzij de kerkgeschiedenis begrijpen we beter hoe de mensen vroeger leefden, met welke beproevingen en moeilijkheden ze te maken hadden, en hoe ze die hebben overwonnen’, legt ouderling Snow uit. ‘Hun verhalen staan bol van geloof en toewijding, moed, verdriet en vreugde, en nog meer beproevingen. Dat gebeurde vooral in de begintijd van de kerk, maar ook nu nog, op plekken waar de kerk voor het eerst wordt gevestigd.’

Kerkleiders verklaren dat ‘Heiligen’ is geschreven in navolging van het gebod van de Heer om ‘de geschiedenis van de kerk zonder onderbreking bij te houden’ (LV 47:3). Het is de derde keer dat de kerk een meerdelige kroniek van haar geschiedenis publiceert. Joseph Smith begon rond 1830 met het schrijven van de eerste geschiedenis, die vanaf 1842 werd gepubliceerd. De tweede meerdelige geschiedenis werd in 1930 gepubliceerd door kerkhistoricus B. H. Roberts.

Het eerste deel van ‘Heiligen’ draagt als ondertitel ‘Het waarheidsvaandel’. Het vertelt het verhaal van de herstelling, vanaf de kinderjaren van Joseph Smith tot de verordeningen die de leden in 1846 in de Nauvootempel ontvingen. Deel twee is getiteld ‘Geen onheilige hand’. Het beslaat de beproevingen die de heiligen meemaakten toen ze zich in het westen van de Verenigde Staten vergaderden, tot en met de inwijding van de Salt Laketempel in 1893. Deel drie, ‘Moedig, nobel en onafhankelijk’, gaat over de wereldwijde groei van de kerk en eindigt met de inwijding van de tempel in Bern (Zwitserland) in 1955. In het vierde deel, ‘In elk oor geklonken’, komt de lezer meer te weten over de afgelopen jaren en de bouw van tempels over de hele wereld.

‘Mensen brengen offers om zich bij de kerk aan te sluiten, hun leven een nieuwe richting te geven en actieve leden te worden’, voegt ouderling Snow hieraan toe. ‘Daarom zijn deze verhalen belangrijk. Ze herinneren ons eraan dat ook wij moeilijke tijden kunnen overwinnen. Het geeft mij de hoop dat de Heer door middel van onvolmaakte mensen kan werken, zelfs door iemand als ik.’

Kerkleiders menen dat de nieuwe reeks zowel jongeren als volwassenen zal aanspreken. De details en dialogen zijn gebaseerd op geschiedkundig bronmateriaal. Aan het einde van elk hoofdstuk staan voetnoten met verwijzingen naar kerkdocumenten en aanvullende hulpbronnen, zoals artikels en filmpjes. Al het bronmateriaal is terug te vinden op saints.lds.org.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.