Persbericht

Kerk van Jezus Christus steunt Special Olympics van 2023 in Berlijn

Jongvolwassenen uit heel Europa werken als vrijwilliger mee aan het evenement

Naar verwachting zullen bijna duizend jongvolwassenen uit heel Europa, leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, helpen met de organisatie van de Special Olympics Wereldzomerspelen van 2023 in Berlijn. De kerk biedt ondersteuning in een dienstbetoonconferentie voor jongvolwassenen uit Europa. De spelen en de dienstbetoonconferentie worden van 16 tot en met 25 juni 2023 gehouden.

SO2023_01.jpg
SO2023_01.jpg
Nationale Special Olympics in Berlijn2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Kerkleiders in het gebied Europa-Midden hebben onlangs in een brief aan de jongvolwassenen gezegd: ‘Een van onze goddelijke mogelijkheden en taken is onze Verlosser Jezus Christus volgen door onze medemens te dienen. Deze conferentie biedt een onvergetelijke mogelijkheid om prachtige, vaak vergeten kinderen van onze hemelse Vader te dienen en te eren.’

De 25-jarige Tabita Aversa uit Berlijn was een van de 35 Duitse jongvolwassenen die in juni 2022 als vrijwilliger in de nationale Special Olympics in Berlijn werkten.  Ze beschreef haar ervaring als ‘De moeite waard!  Het hoogtepunt was voor mij het feestje dat we op woensdag met de vrijwilligers en atleten hadden. We konden gewoon dansen en samen plezier maken.’  Ze zegt dat ze zich al als vrijwilliger voor de Special Olympics Wereldzomerspelen van 2023 heeft opgegeven.

Dit dienstbetoonproject vraagt om een vrijwillig offer van zowel tijd als geld, voor jongeren van 18 tot en met 35 jaar, die het druk hebben met school, werk, relaties en het dagelijks leven.  De deelnemers reizen op eigen kosten naar Berlijn en terug. De Special Olympics voorziet in huisvesting, maaltijden en training. Van de vrijwilligers wordt verwacht dat ze zich minimaal vijf en maximaal tien dagen inzetten. Overdag werken ze voor de Special Olympics. ’s Avonds kunnen ze deelnemen aan kerkactiviteiten, zoals dansavonden, devotionals en workshops. Ze hebben ook de gelegenheid om tijd met elkaar door te brengen.

De kerkleiders van het gebied Europa-Midden zeggen dat jongvolwassenen met een ander geloof, of die helemaal niet gelovig zijn, ook aan deze unieke dienstbetoonconferentie kunnen deelnemen. Alle vrijwilligers moeten Duits of Engels kunnen spreken en zich tijdens de conferentie aan de kerknormen houden. Klik hier voor meer informatie, bijvoorbeeld over deelname aan de dienstbetoonconferentie en inschrijving als vrijwilliger voor de Special Olympics.

‘Doe het gewoon!’ zegt Aversa.  ‘Het wordt echt de moeite waard en je leert geweldige mensen en hun verhaal kennen.  Je neemt die ervaring en herinneringen de rest van je leven mee!’

In hun recente brief zeggen de kerkleiders van het gebied Europa-Midden verder: ‘Wij vinden het geweldig dat onze jongvolwassenen uit heel Europa aan deze prachtige bijeenkomst van dienstbaarheid en vriendschap kunnen deelnemen. Als we liefdevol en gezamenlijk het voorbeeld van […] Jezus Christus volgen, weten we dat het een zegen voor alle betrokkenen zal zijn.’

De Special Olympics Wereldspelen zijn het grootste inclusieve sportevenement ter wereld, waar 7.000 atleten met een verstandelijke handicap het in 26 sporten tegen elkaar opnemen. Er zijn bijna 20.000 vrijwilligers uit de hele wereld nodig om te helpen.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.