Persbericht

Kerkleden bieden hulp na overstroming

Taipei (Taiwan) Onlangs werd Taiwan getroffen door een zware tyfoon. De woningen van maar liefst 23 miljoen mensen liepen schade op. De zware storm bracht de zwaarste regenval in vijftig jaar met zich mee. Het gevolg was dat er vernietigende overstromingen en grondverschuivingen ontstonden die dorpen begroeven, duizenden uit hun woning verdreven en naar schatting ruim vijfhonderd slachtoffers eiste. Op 19 augustus waren er 136 slachtoffers geteld en werden 386 mensen nog vermist. Er is nog steeds geen contact geweest met veel inwoners uit afgelegen bergdorpen. Toen dit artikel gepubliceerd werd, waren er voor zover bekend geen slachtoffers gevallen onder kerkleden, hoewel velen wel aanzienlijke schade aan hun woning hadden. Geen enkel kerkgebouw had echter schade opgelopen en alle zendelingen waren veilig. Tientallen zendelingen uit het zendingsgebied Taichung, en honderden kerkleden uit heel Taiwan, deden ‘Mormoonse helpende handen’-hesjes aan en verleenden dagenlang hulp in de vorm van schoonmaken van woningen en bedrijfsgebouwen die onder de modder zaten. Het schoonmaakwerk gaat nog weken door. De modder die de overstromingen achter hadden gelaten was hier en daar een meter tot ruim anderhalve meter diep, rapporteerde humanitaire zendeling Dennis Sparrow. President Hoer vertelde: ‘Onze zendelingen, zowel zendelingzusters als ouderlingen, hebben de week na de storm geholpen met het schoonmaken van meer dan veertig woningen en bedrijfsgebouwen in Qishan.’ Ouderling Joseph Chung, gebiedszeventiger voor het midden en zuiden van Taiwan, reisde naar het getroffen gebied en besprak plannen voor verdere hulp van de kerk met plaatselijke vertegenwoordigers van de overheid en de kerk. Ouderling Chun had van het presidium van het gebied Azië opdracht gekregen om de hulpwerkzaamheden van de kerk in Taiwan te leiden. Ouderling Stanley Wan, gebiedszeventiger, en tevens manager welzijnszorg van de kerk voor heel Azië, vloog van Hongkong naar Taiwan om een bijdrage te leveren aan een strategisch herstelplan. Intussen werden er vanuit het hoofdkwartier van de kerk in Taipei, waar de stormschade beperkt was gebleven, vrachtwagens vol met hulpgoederen uitgestuurd. Plaatselijke kerkgebouwen werden ingezet als opslag- en distributiepunten voor de hulpgoederen en als zenuwcentra voor de hulpwerkzaamheden van Mormoonse helpende handen.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.