Persbericht

Kerkleden op Samoa blijven veerkrachtig

President Tad R. Callister van het gebied Oceanië maakte onlangs een rondgang over het door een tsunami geteisterd Samoa en bezocht enkele leden die getroffen waren door de ramp van 29 september jongstleden.Wie hij ook bezocht, hij werd overal begroet door een mormoonse bisschop of ringpresident die daar naartoe was gegaan om de getroffen gezinnen geestelijke en soms ook materiële ondersteuning te bieden. Voor president Callister was deze liefdevolle, herderlijke zorg een geruststellend teken dat er in behoeften werd voorzien en dat gebeden werden verhoord. De fysieke en emotionele littekens van de ramp zijn blijvend. Er is veel verdriet, maar er is ook hoop en genezing omdat de mensen samenwerken en samen aanbidden. De Samoaanse leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen ‘hebben groot geloof in de opstanding’, aldus ouderling Callister van de Zeventig. ‘Ze hebben opmerkelijk groot geloof dat God goed is. Ze zijn bijzonder veerkrachtig en krabbelen weer op. Ze hebben zich tot God gewend in plaats van zich van Hem af te keren.’ En met elke week die verstrijkt, wordt het leven weer een beetje normaler in de door de tsunami getroffen regio’s in Samoa, Amerikaans Samoa en het Tongaanse eiland Niuatopatupu. In sommige gebieden blijft het moeilijk om toegang te krijgen tot drinkwater. Sommige plaatselijke leden en andere inwoners zijn afhankelijk van drinkwater dat met vrachtwagens wordt aangeleverd. Maar iedereen is voorzien van voedsel, aldus Brent H. Nielsen van de Zeventig, tweede raadgever in het presidium van het gebied Oceanië. ‘De leden zijn over het algemeen positief’, zegt hij.

Tientallen leden in de regio hebben geen fales meer, de traditionele Samoaanse woningen met een open kant. President Callister heeft gezegd dat De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen van plan is te helpen met de herbouw van vijftig fales, inclusief enkele voor tsunamislachtoffers die geen lid van de kerk zijn. De kerk zal de bouwmaterialen verschaffen ‘en de plaatselijke inwoners doen het meeste werk’, zegt hij.

Door de overstromingen bij de dodelijke tsunami van 29 september zien kustgebieden zoals dat op de foto's hierboven in Amerikaans Samoa eruit alsof ze door bommen zijn getroffen. De hulpacties van de kerk in het gebied richten zich nu op de herbouw van de woningen die bij de ramp verloren zijn gegaan. Twee ringgebouwen aan het oostelijke uiteinde van het Samoaanse eiland Upolu hadden ernstige schade opgelopen door water en puin. Leden uit die ringen hebben andere plaatsen van samenkomst en aanbidding gevonden. Hoewel de bazuin van de engel Moroni op de Apiatempel op Samoa bij de aardbeving van 29 september is afgebroken, is de tempel continu in bedrijf gebleven en is het nog steeds een toevluchtsoord waar de Samoaanse leden troost vinden, aldus president Callister. Veel leden in de getroffen gebieden hebben een boerderij met gewassen van bescheiden omvang die hun gezin van voedsel en enig inkomen voorzien. Gelukkig zijn de meeste akkers ver van de kust en zijn ze niet beschadigd door de overstromingen. Daardoor is de plaatselijke economie niet ernstig getroffen.

Uit de schade die de tsunami heeft aangericht en het puin langs de kust van Amerikaans Samoa blijkt de vernietigende kracht die Samoa en een deel van Tonga trof tijdens de aardbeving en daaropvolgende tsunami van 29 september. De leden bekommeren zich om mensen in nood. President Callister heeft zich verbaasd over de manier waarop familieleden van de mormoonse slachtoffers elkaar emotionele en geestelijke troost hebben geboden na de ramp. De kerk blijft hen ook professionele counselingdiensten ter beschikking stellen zodat ze kunnen leren omgaan met de gevolgen van de ramp, en daarbij wordt er ook aandacht geschonken aan kinderen. Ouderling Nielsen zegt dat ruimhartige mensen blijven informeren hoe ze de tsunamislachtoffers in het zuiden van Oceanië kunnen helpen. Hij beveelt hen aan om donaties te geven aan het fonds voor humanitaire hulp van de kerk, zodat de mensen in nood zo doeltreffend mogelijk geholpen kunnen worden.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.