Persbericht

Mormoonse vrijwilligers digitaliseren passagierslijsten Holland Amerika Lijn

Het Rotterdams Gemeentearchief heeft de hulp ingeroepen van vrijwilligers van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen om oude passagierslijsten over te typen zodat de gegevens van de vele emigranten op internet kunnen worden aangeboden voor genealogisch onderzoek. Tot nu toe konden nazaten van die emigranten wel digitaal reisschema’s doorzoeken, maar konden ze geen namen van passagiers zoeken.

Vrijwilligers van de kerk zullen nu alle twee en een half miljoen namen van emigranten overtypen uit de passagierslijsten, die zijn ingenaaid zijn in maar liefst 760 banden. Naar verwachting zullen alle namen van de passagierslijsten van de Holland Amerika Lijn over een jaar online staan. De maatschappij onderhield van 1873 tot en met 1987 een verbinding tussen Rotterdam en New York. Tussen 1875 en 1973 zijn er naar schatting twee miljoen mensen met de HAL naar Amerika geëmigreerd.


Naar een artikel op rijnmond.nl

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.