Persbericht

Kerkleiders roepen in wereldwijde conferentie op onze medemens te inspireren, op te bouwen en te verheffen

In de aanloop naar de heilige paasweek zijn op 1–2 april miljoenen mensen wereldwijd bijeengekomen voor de halfjaarlijkse algemene conferentie van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. In vijf bijeenkomsten, uitgezonden in zeventig talen, richtten kerkleiders zich tot de leden en vrienden met boodschappen waarin Jezus Christus centraal stond.

Ouderling Gary E. Stevenson van het Quorum der Twaalf Apostelen, die in de conferentie als eerste sprak, citeerde N.T. Wright, Engelse hoogleraar Nieuwe Testament en vroege christendom, die aanbeval om ‘Pasen op creatieve nieuwe manieren [te] vieren: door kunst, literatuur, kinderspelletjes, poëzie, muziek, dans, feestelijkheden, klokken, bijzondere concerten. Het is onze belangrijkste feestdag.’ Hij vervolgde: ‘Neem Pasen weg en je hebt geen Nieuwe Testament; je hebt geen christendom.’

Bonnie H. Cordon, algemeen jongevrouwenpresidente, besprak dat ware vreugde afhangt van onze bereidheid om dichter tot Christus te komen en voor onszelf te willen weten dat Hij onze persoonlijke Heiland is.

In de zaterdagmiddagbijeenkomst moedigde ouderling Dieter F. Uchtdorf van het Quorum der Twaalf Apostelen ouders aan om hun kinderen te helpen geloof in Jezus Christus te ontwikkelen, zijn evangelie lief te hebben en zich op een leven vol rechtschapen keuzes voor te bereiden. Hij benadrukte dat God van gezinnen houdt en naast ze staat.

In de zondagmorgenbijeenkomst spoorde algemeen ZHV-presidente, Camille N. Johnson, de luisteraars aan om verlichting te vinden in Jezus Christus, die lasten kan verlichten en lasten kan dragen. De zustershulpvereniging is de vrouwenorganisatie van de kerk.

Russell M. Nelson, president van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, besloot de zondagmorgenbijeenkomst met een smeekbede om vredestichters te worden en onze medemensen te respecteren. In een wereld waar platvloerse manieren, bijtende spot en kwaadspreken heel gewoon lijken te zijn, moeten we ernaar streven de Heiland te volgen door vriendelijk voor anderen te zijn. President Nelson zei in zijn toespraak dat een vredestichter wordt gekenmerkt door naastenliefde, die het tegengif voor ruzie is.

Ook verleenden de kerkleden steun aan wijzigingen in de algemene kerkleiding. Er werden vijf nieuwe algemene zeventigers geroepen, onder wie ouderling Alan T. Phillips, uit Kent (Engeland) en ouderling Christophe G. Giraud-Carrier, uit Lyon (Frankrijk).

Zeventigers in De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen zijn ‘bijzondere getuigen’ en assisteren de twaalf apostelen ‘bij het opbouwen van de kerk en het regelen van al haar aangelegenheden’.

Aan het eind van de zondagmiddagbijeenkomst kondigde president Nelson de bouw van vijftien nieuwe tempels aan, waarvan er een in het Duitse Hamburg zal komen. Dit zal, naast de Frankfurttempel en de Freibergtempel, de derde tempel in Duitsland worden.

Er zijn momenteel veertien tempels in bedrijf in Europa, plus nog eens zes waarvan de bouw in recente conferenties is aangekondigd.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.