Persbericht

Kerkleiders uit gebied Europa

Ouderling Patrick Kearon was gevraagd om taken op zich te nemen in het Eerste Quorum der Zeventig, en ouderling Per G. Malm in het Tweede Quorum der Zeventig.
Ouderling Patrick Kearon Patrick Kearon (48) was werkzaam als lid van het Derde Quorum der Zeventig in het gebied Europa-West toen hij werd geroepen als lid van het Eerste Quorum der Zeventig. Ouderling Kearon heeft gestudeerd in het Midden-Oosten en in het Verenigd Koninkrijk. Hij heeft gewoond en gewerkt in het Verenigd Koninkrijk, Saoedi-Arabië en de Verenigde Staten, in verschillende branches, waaronder gezondheidszorg, voedsel-, auto- en transportindustrie. Hij heeft een eigen bedrijf als communicatieconsulent. Op maatschappelijk vlak is hij lid geweest van de besturen van liefdadigheidsinstellingen, een school, een ondernemingsinstituut en een hogeschool. Na zijn toetreding tot de kerk op kerstavond 1987 heeft ouderling Kearon talrijke roepingen gehad in de kerk, onder meer assistent-wijkadministrateur, jongemannenpresident van de wijk, raadgever van de bisschop, gemeentepresident en ringpresident. Patrick Kearon is op 18 juli 1961 geboren in Carlisle (Cumberland, Engeland). In 1991 trad hij in het huwelijk met Jennifer Carole Hulme. Zij hebben vier kinderen, van wie er een is overleden. De familie Kearon woont in Somerset (Engeland).
Ouderling Per G. Malm
Ouderling Per G. Malm (61) was werkzaam als lid van het Derde Quorum der Zeventig in het gebied Europa toen hij werd geroepen als lid van het Tweede Quorum der Zeventig. Ouderling Malm heeft elf jaar lang een eigen makelaardij gehad. Hij kreeg in 1980 een baan bij de kerk als regionaal manager onroerend goed. Hij was tot 2003 in dienst van de kerk als hoofd materiële zaken van de kerk in Europa. Hij was tot aan zijn pensionering onlangs zakenconsulent. Ouderling Malm heeft een mastersgraad in bedrijfskunde en recht gehaald aan de universiteit van Göteborg (Zweden), en heeft zijn Zweedse rechtenstudie verder afgemaakt aan de universiteit van Lund. Ouderling Malm is werkzaam geweest in tal van kerkroepingen, onder meer voltijdzendeling in het zendingsgebied Stockholm, ringpresident, gemeentepresident, hogeraadslid, raadgever van de zendingspresident, raadgever van de ringpresident, ringpresident, groepsleider hogepriesters, zendingspresident en hoofd public affairs voor Zweden. Per Gosta Malm is op 12 september 1948 geboren in Jönköping (Zweden). In oktober 1969 sloot hij in Bern een tempelhuwelijk met Ingrid Agneta Karlsson. Zij hebben acht kinderen. Ouderling en zuster Malm wonen in Göteborg (Zweden). Tijdens de conferentie in Salt Lake City (Utah, VS) werden er nog vier kerkleiders uit Europa (Wales, Engeland, Duitsland en Zweden) voorgesteld, wat aangeeft hoezeer het ledental van de kerk in Europa groeit.
R. (Sonny) DONALDSON (52) uit Denbigshire in Wales; coordinator kerkelijke onderwijsinstellingen; momenteel werkzaam als eerste raadgever in het presidium van het opleidingsinstituut voor zendelingen in Engeland; voormalig bisschop, hogeraadslid, raadgever in het ringpresidium en ringpresident. Zijn vrouw heet Christine; zij hebben vier kinderen. CHRISTIAN FINGERLE (42) uit Usingen in Duitsland; gebiedshoofd kerkelijke onderwijsinstellingen; momenteel werkzaam als wijkzendingsleider; voormalig bisschop, raadgever in het gemeentepresidium, gemeentepresident, hogeraadslid en ringpresident. Zijn vrouw heet Sibylle Evelyn; zij hebben vijf kinderen. R. INGVAR OLSSON (61) uit Haninge in Zweden; tempelgriffier van de Stockholmtempel; momenteel werkzaam als familiehistorisch adviseur van het gebied; voormalig bisschop, hogeraadslid, regionaal vertegenwoordiger, raadgever in het rignpresidium en ringpresident. Zijn vrouw heet Barbro Anita Kristina; zij hebben tien kinderen. CRAIG T. WRIGHT (42) uit Suffolk in Engeland; directeur technische dienst van Liftshare; onlangs ontheven als bisschop van de wijk Corleston in de Engelse ring Norwich; voormalig bisschop, hogeraadslid en ringpresident. Zijn vrouw heet Joanne Marie; zij hebben vier kinderen. Drie andere leiders uit het gebied Europa zijn ontheven uit hun taak: de ouderlingen Frerich J. Görts, Christiaan H. Kleijweg en Johann A. Wondra.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.