Persbericht

Bijzonder boek uitgegeven: 'Holy Ground in the Netherlands'

Onlangs is er een bijzonder boek uitgegeven: 'Holy Ground in the Netherlands' ('Heilige grond in Nederland'), onder redactie van professor Paul Post en professor Arie Molendijk van respectievelijk de universiteit van Tilburg en de universiteit van Groningen. Wouter van Beek, hoogleraar in Tilburg, schreef daarin een bijdrage over de mormoonse tempel in Zoetermeer. Van Beek heeft een exemplaar van het boek overhandigd aan de burgemeester van Zoetermeer, Jan Waaijer. Op de foto worden beiden geflankeerd door Jack Van Ry, de tempelpresident, en Marianne van Wermeskerken, hoofd public affairs van de kerk in Nederland.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.