Life-Preparation-Lessons_01_240220_v1.jpeg
Persbericht

Kerkseminarie biedt binnenkort lessen levensvoorbereiding aan

Het Seminarie en instituut voor godsdienstonderwijs van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen kondigt met genoegen nieuwe lessen levensvoorbereiding aan. Deze belangrijke uitbreiding van het seminarieleerplan gaat in januari 2024 van start voor schooltijdseminarie (op sommige plaatsen in de Verenigde Staten en Canada), en wordt in januari 2025 wereldwijd ingevoerd.

Deze aanvullende seminarielessen spelen in op de veranderende behoeften van de jongeren in onze tijd. Met deze aanvulling kunnen de cursisten in alle aspecten van hun leven een beroep doen op de macht van Jezus Christus, de Schriften hun fundament maken en op één lijn blijven met het lesboek ‘Kom dan en volg Mij’ van de kerk.

‘Wij richten ons op het ontwikkelen van discipelen van Jezus Christus’, zegt ouderling Clark G. Gilbert, commissaris van onderwijs van de kerk. ‘Het is dan ook cruciaal om hulpmiddelen voor hun levensvoorbereiding te bieden die in Jezus Christus zijn verankerd en op de Schriften zijn gebaseerd. Wij zouden aan ons doel voorbijgaan als levenslessen over emotionele veerkracht en studievoorbereiding de cursisten niet leren om de Heer bij hun leerproces te betrekken. We leren een generatie om in elk aspect van hun ontwikkeling naar de Heiland op te kijken.’

De aanvullende seminarielessen helpen de cursisten om met moeilijke levensomstandigheden om te gaan, hun goddelijke identiteit en potentieel te vervullen, zelfredzaam te worden, gezonde gewoonten te ontwikkelen, succesvol op school te zijn, een vervolgopleiding te volgen, zich op een zending voor te bereiden en verbonden in de tempel te sluiten en na te komen. Deze ruimere benadering bereidt de jongeren beter voor om met de moeilijkheden van de moderne wereld om te gaan en de Schriften hun fundament te maken. Hierdoor bekeren ze zich uiteindelijk dieper tot Christus.

‘Door de lessen levensvoorbereiding in ons seminarieleerplan op te nemen, kunnen de cursisten putten uit een groter geestelijk reservoir dan ooit tevoren’, zegt Chad Webb, bestuurder seminarie en instituut. ‘We hopen een generatie jongeren voor te bereiden die weten hoe ze de Schriften moeten bestuderen en de leringen van hedendaagse profeten moeten naleven – een generatie emotioneel veerkrachtige jongeren met de vaardigheden en capaciteit om succesvol op school te zijn en rechtschapen vaders, moeders en leiders in de kerk en hun gemeenschap te worden.’

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.