Persbericht

Kerktijdschriften nu gratis beschikbaar

In augustus 2023 heeft De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen aangekondigd dat abonnementen op de drie kerktijdschriften gratis beschikbaar komen.  Dat zijn de ‘Liahona’ (voor volwassenen), ‘Voor de kracht van de jeugd’ (voor jongeren van 12–18 jaar) en de ‘Vriend’ (voor kinderen).

Magazines 01
Magazines 01
Huishoudens over de hele wereld kunnen zich binnenkort gratis abonneren op alle kerktijdschriften, met verhalen van leden, ondersteuning van thuisgerichte evangeliestudie en elke maand een nieuwe boodschap van een lid van het Eerste Presidium of het Quorum der Twaalf.2023 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Vanaf 1 december 2023 kunnen allen met een kerkaccount, zowel leden als vrienden, zich aanmelden voor één gratis jaarabonnement per huishouden op een of meer kerktijdschriften.

Ouderling Dieter F. Uchtdorf heeft gezegd: ‘We komen dichter tot Jezus Christus als we regelmatig thuis het evangelie bestuderen. De kerk wil de woorden van de profeten toegankelijker maken. We stellen de gedrukte kerktijdschriften dan ook graag kosteloos beschikbaar.’

De afgelopen jaren hebben de kerktijdschriften aanzienlijke veranderingen ondergaan om de leden in elke leeftijdsgroep te steunen in hun streven om het evangelie van Jezus Christus te leren en na te leven. Deze tijdschriften zijn nu in vijftig talen zowel gedrukt als digitaal beschikbaar. Meer talen zijn digitaal beschikbaar.

Het gebiedspresidium Europa-Midden moedigt iedereen aan om van deze mogelijkheid gebruik te maken: ‘Het is ons gebed dat de woorden van de profeten en de getuigenissen van de heiligen hun weg naar de huishoudens zullen vinden, zodat ieder gezin hechter kan worden, door verordeningen en verbonden met Christus verbonden kan worden, en een volheid van vreugde kan ontvangen.’

Klik hier om meer te weten te komen over de gratis kerktijdschriften.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.