Persbericht

'Ik sta er niet alleen voor': hoe slachtoffers van misbruik door geloof en vriendschap genezing hebben gevonden

‘Deze groepen zijn niet slechts een naam op een prikbord in de kerk. Het gaat om echte, bestaande groepen die een werkelijke behoefte in de wereld kenbaar maken.’ Dit citaat komt van een lid van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in Frankrijk dat onlangs deelnam aan de eerste herstelgroep voor mannelijke slachtoffers van seksueel misbruik in Europa.

<p>Image 1</p>Download Photo

Deze online groep met heiligen der laatste dagen uit verschillende ringen in Frankrijk kwam twaalf weken lang samen om te bespreken hoe ze trauma’s uit het verleden kunnen overwinnen. Dat doen ze aan de hand van beginselen die zijn afgeleid van het evangelie van Jezus Christus en onder leiding van vrijwillige leden die gediplomeerde therapeuten zijn. Aan het eind van het programma van twaalf weken vertelden de deelnemers over de troost die ze hadden gekregen en de noodzaak om op deze wijze van misbruik te genezen.

‘Ik vroeg me af of dit een plek voor mij zou zijn. Ik vroeg me af wat ik hier zou vinden en wat ik moest verwachten’, zegt een van de deelnemers. ‘In deze groep heerst liefde en steun. Het is een uiting van wat het evangelie is en een uiting van de liefde van Christus.’

De deelnemers kenden elkaar niet goed voordat ze aan de herstelgroep deelnamen, maar werden steeds hechter door elke week verschillende onderwerpen te bespreken. De afgelopen jaren hebben de welzijns- en zelfredzaamheidsdiensten van Gezinsondersteunende diensten in het gebied Europa-Midden veel hulpmiddelen beschikbaar gemaakt voor slachtoffers, kerkleiders en leden, zodat seksueel misbruik beter voorkomen kan worden en slachtoffers beter geholpen kunnen worden. Deze hulpmiddelen zijn te vinden op een speciale webpagina van de welzijns- en zelfredzaamheidsdiensten van de kerk in Europa: LifeHelpEurope.org. Op deze website zijn specifieke hulpmiddelen voor elk land in Europa te vinden, en de mogelijkheid voor slachtoffers om zich bij een herstelgroep in hun taal aan te sluiten.

De deelnemers hadden verschillende leeftijden, achtergronden en perspectieven, maar herkenden punten van overeenkomst in hun ervaringen en de genezende macht van Jezus Christus. Aan het eind van het geplande tijdsbestek zeiden de deelnemers dat ze er nog niet klaar voor waren om te stoppen met de gesprekken waardoor ze een band hadden gekregen, en dat ze na de geplande twaalf weken met elkaar zouden blijven spreken.

‘We zijn allemaal met elkaar verbonden geraakt. Ik weet nog dat iedereen tijdens de eerste bijeenkomst wat verlegen was, maar nu na onze laatste bijeenkomst is het moeilijk afscheid nemen’, zegt een deelnemer. ‘Ik voelde veel liefde. Ik had het gevoel dat er naar me geluisterd werd. Deze onbreekbare band is gesmeed en kan niet meer verdwijnen. Deze groep is erg belangrijk en heeft ons allemaal geholpen om samen onszelf weer op te bouwen.’

Veel slachtoffers maken deze moeilijkheden alleen door en krijgen vaak ook individuele professionele hulp, zoals therapie. Het doel van plaatselijke leiders en de Gezinsondersteunende diensten van de kerk is om slachtoffers te helpen de voordelen te ontdekken van op anderen terug te vallen bij een gemeenschappelijke worsteling. Elke situatie is anders, maar de deelnemers aan de groep herkenden zich in elkaar en voelden de liefde die in de Bijbel wordt omschreven.

‘Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem.’ 1 Johannes 4:9

Een deelnemer zegt: ‘Ik had niet door hoe hard ik deze groep nodig had. Ik had in het verleden veel aan mezelf gewerkt, maar deze groep hielp me begrijpen waar sommige van mijn problemen vandaan kwamen. Ik besefte hoeveel invloed het misbruik dat ik heb doorgemaakt op mijn leven heeft gehad, maar ik besefte ook dat ik er niet alleen voor sta.’

Een ander doel van deze groep was om kerkleiders die plaatselijke kerkgemeenten dienen en slachtoffers van misbruik helpen, beter op te leiden. Moderators en deelnemers noemden manieren waarop hun leiders deze slachtoffers beter kunnen helpen, zoals professionele begeleiding aanbevelen, slachtoffers op hun gemak stellen door ze niet onder druk te zetten, regelmatig contact opnemen, en ervoor zorgen dat slachtoffers weten dat ze geliefd zijn en er niet alleen voor staan. De deelnemers werden aangeraden om een gemeenteleider, huwelijkspartner of iemand anders die hen steunt mee te nemen naar de laatste bijeenkomst, zodat ze konden horen over de vorderingen die de deelnemers tijdens het programma hadden gemaakt. Kerkleiders hopen dat deze groepen wereldwijd blijvend worden gehouden om slachtoffers te ondersteunen.

‘Er zijn meer mannen zoals wij die dingen hebben meegemaakt die wij begrijpen’, zegt een deelnemer. ‘We kunnen elkaar helpen en licht werpen op wat we hebben doorgemaakt. Niet alleen licht op wat in het duister gebeurt, maar ook het licht van vrede en begrip.’

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.