Persberichten

Kerstboodschap van het Eerste Presidium

Het Eerste Presidium van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen heeft de volgende kerstboodschap 2014 opgesteld:

In deze kersttijd gaan onze gedachten naar die heilige gebeurtenis uit, waarop de Vredevorst en het licht der wereld geboren werd (zie Jesaja 9:5). Jezus Christus is onze Heiland en Verlosser die ‘om onze overtredingen verwond [werd] en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen’ (Jesaja 53:5). Hij beloofde: ‘wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben’ (Johannes 8:12).

Het is in deze kersttijd ons oprecht gebed dat het licht en het getuigenis van de Heiland tot ons hart mag doordringen, dat ons leven een weerspiegeling van zijn leven en eigenschappen mag zijn, en dat iedereen op aarde de zegeningen van zijn barmhartigheid en genade die door zijn zoenoffer mogelijk gemaakt zijn, mag aanvaarden.

We bidden dat we in deze vreugdevolle tijd van het jaar allen gezegend mogen worden en het weergaloze geschenk van onze hemelse Vader, namelijk zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, met dankbaarheid mogen erkennen.

 

Thomas S. Monson

Henry B. Eyring

Dieter F. Uchtdorf

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.