Persbericht

Meer mogelijkheden voor seniorservicezendelingen over de hele wereld

Alle geschikte leden van de kerk over de hele wereld kunnen voor een seniorservicezending worden overwogen

In een brief van het Eerste Presidium staat dat leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen over de hele wereld nu in aanmerking kunnen komen voor een seniorservicezending.

Een seniorservicezending was tot nu toe alleen beschikbaar voor leden in de Verenigde Staten, Canada en een beperkt aantal andere gebieden. Deze zendelingen blijven thuis wonen, en besteden 8 à 40 uur per week aan hun zending, gedurende minimaal 6 maanden. Hun dienstbetoon kan tot diepgaande geestelijke voldoening leiden. Hun plaatselijke ringpresident is nog steeds hun kerkleider.

seniorservicezendelingen01
seniorservicezendelingen01
seniorservicezendelingen2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Het Eerste Presidium blijft heiligen der laatste dagen aanmoedigen om een seniorzending in een ander gebied te vervullen, als hun omstandigheden dat toelaten. Wie geïnteresseerd is in een seniorzending of een seniorservicezending, kan zich aanmelden op SeniorMissionary.ChurchofJesusChrist.org. Deze website bestaat nu alleen nog maar in het Engels, maar binnenkort komt daar Frans, Spaans en Portugees bij. Op de site wordt nagegaan hoe u met uw talenten, interesses en beschikbaarheid op de behoeften van de kerk kunt inspelen. De site wordt voortdurend aangevuld met nieuwe mogelijkheden om te dienen. ‘We zijn enorm dankbaar voor de trouwe inzet van seniorzendelingen over de hele wereld, en voor de belangrijke bijdragen die zij aan de opbouw van het koninkrijk van God leveren’, aldus de brief van het Eerste Presidium.

seniorservicezendelingen02
seniorservicezendelingen02
seniorservicezendelingen2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

De kerk telt meer dan 20.000 seniorzendelingen die mensen op verschillende manieren dichter tot God brengen en ze helpen zijn liefde te voelen. Ze zijn werkzaam in zendingskantoren, voorraadhuizen voor bisschoppen, distributiecentra, centra en bibliotheken voor familiegeschiedenis, zelfredzaamheidsprogramma’s, BYU-Pathway, loopbaancentra en op talloze andere plekken. In hoofdstuk 24 van het nieuwe Algemeen handboek staat op welke manieren seniorzendelingen kunnen dienen, thuis of in een ander gebied.

Momenteel kunnen seniorzendelingen kiezen uit duizenden mogelijkheden. Bijvoorbeeld, sinds februari 2021 kunnen seniorzendelingen worden geroepen en toegewezen aan tempels van de kerk in de Verenigde Staten en Canada, voor taken die niet met verordeningen te maken hebben. Voordien werden deze taken door vrijwilligers uitgevoerd.

Voor meer details over seniorservicezendingen, zie deze brief met bijlage van het Eerste Presidium.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.