Persbericht

Mediabekendheid lid uit Apeldoorn neemt verder toe

De ster van mormoons kunstenaar Willem-Paul Koenen is de laatste tijd sterk aan het stijgen. Althans, als we afgaan op het snel toenemende aantal artikelen in de media over hem. Wat aan die artikelen vooral opvalt, is dat het hem elke keer opnieuw lukt om zijn kerkelijke achtergrond ter sprake te brengen, waarmee hij De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen telkenmale voor het voetlicht brengt. Op de foto ziet u hoe hij recent in zijn woonplaats weer in het nieuws is gekomen. (Klik op de foto om die te vergroten, zodat u ook de tekst van het krantenartikel kunt lezen.)

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.