Persbericht

Meer dan 200 miljoen exemplaren van het Boek van Mormon

Wereldboekendag

Op 23 april, Wereldboekendag, staan we stil bij de grote invloed van boeken op ons zelfbeeld en ons beeld van de maatschappij. Het Boek van Mormon wordt door mensen over de hele wereld als Schriftuur gezien.

De eerste gedrukte uitgave van het Boek van Mormon in 1830 bestond uit 5000 exemplaren. In het jaar 2000 waren er meer dan 100 miljoen exemplaren uitgegeven, en vorig jaar is dat aantal verdubbeld, nu steeds meer mensen over de hele wereld Jezus Christus beter willen kennen en zijn rol in hun leven beter proberen te begrijpen.  

Exemplaren van het Boek van Mormon in verschillende talen.
Exemplaren van het Boek van Mormon in verschillende talen.
Exemplaren van het Boek van Mormon in verschillende talen.2024 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Ieder in zijn eigen taal

De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, die meer dan 17 miljoen leden telt, heeft het Boek van Mormon in 113 talen gepubliceerd – 92 volledige vertalingen, en 21 selecties uit het Boek van Mormon. Ouderling Dale G. Renlund, apostel in De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, heeft uitgelegd hoe belangrijk het is dat mensen dit boek met Schriftuur in hun eigen taal kunnen lezen. Ouderling Renlund zei dat de Heiland het fundament voor de vertalingen legde toen Hij zei: ‘Want te dien dage zal het geschieden dat eenieder de volheid van het evangelie zal horen in zijn eigen tong, en in zijn eigen taal’ (Leer en Verbonden 90:11).   

De eerste vijf vertalingen van het Boek van Mormon waren in Europese talen: Deens in 1851; en Frans, Welsh, Duits en Italiaans in 1852.

Het Boek van Mormon is in 113 verschillende talen gedrukt.
Het Boek van Mormon is in 113 verschillende talen gedrukt.
Het Boek van Mormon is in 113 verschillende talen gedrukt.2024 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Het Boek van Mormon getuigt van Jezus Christus

Voor heiligen der laatste dagen gaat het Boek van Mormon hand in hand met de Bijbel en geeft het een tweede getuigenis van Jezus Christus. Het boek bevat zijn woorden aan profeten in Bijbelse tijden, met onder meer een verslag van zijn bezoek en leringen aan een volk dat na zijn opstanding in het oude Amerika woonde.

In het Boek van Mormon wordt de naam van Christus elke 1,7 verzen genoemd, en worden zijn dood en kruisiging 36 keer en de opstanding 88 keer besproken. Het Boek van Mormon bevat 117 namen voor Christus en Hij spreekt 12.021 woorden tijdens zijn bezoek aan Amerika.

Beloften met betrekking tot het Boek van Mormon in onze tijd

President Russell M. Nelson, de huidige president van de kerk, heeft bescherming, geloof en goddelijke leiding beloofd aan allen die het Boek van Mormon regelmatig onder gebed bestuderen. ‘Als ik aan het Boek van Mormon denk, denk ik aan het woord “macht”’, zei president Nelson. ‘De waarheden in het Boek van Mormon hebben de macht om onze ziel te genezen, troosten, helen, helpen, sterken, opbeuren en bemoedigen.’ (President Russell M. Nelson, algemene oktoberconferentie 2017.)

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.