Persbericht

Mormoons Tabernacle Choir reageert enthousiast en emotioneel

Ron Jarett, president van het Mormon Tabernacle Choir and Orchestra at Temple Square, kondigde het volgende aan: 'Met de zegen en toestemming van president Monson en zijn raadgevers, zijn wij verheugd u aan te kondigen... (reactie koorleden)... dat we op tournee gaan, volgende zomer. En tussen haakjes... we gaan naar Centraal Europa'. 

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.