Persberichten

Mormoonse algemene conferentie bereikt en beïnvloedt miljoenen

De algemene conferentie van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen wordt op 5 en 6 april live uitgezonden naar kijkers over de hele wereld. Ondanks de omvang van het publiek sterkt de algemene conferentie individuele leden en hun vrienden in hun dagelijkse beproevingen.

Een bron van troost

Dat was ook het geval voor de mormoonse Clarissa Hoyle uit het Verenigd Koninkrijk, die in 2012 beviel van haar vijfde kind. Er klopte iets niet met het pasgeboren dochtertje van het gezin Hoyle. Ondanks de vlotte bevalling moest hun dochtertje Lilly vier weken op de intensive care blijven en zou er uiteindelijk een zeldzame chromosomenafwijking bij haar vastgesteld worden.

‘Lilly’s aandoening is heel zeldzaam’, aldus Hoyle. ‘Men weet er weinig over. We wisten niet wat de toekomst ons zou brengen of hoelang ze nog zou leven, en we maakten ons erg veel zorgen.’ In april 2012, twee maanden na de geboorte van haar dochter, keek Clarissa met haar man en kinderen naar de algemene conferentie.

‘We volgen de algemene conferentie om persoonlijke leiding te ontvangen — om openbaring, instructie en kracht te krijgen’, vertelt ze. Maar deze keer werd ze heel persoonlijk geraakt door een toespraak van Ronald A. Rasband, een leider van de kerk. ‘Ouderling Rasband vertelde dat er bij zijn kleinzoon ook een chromosomenafwijking vastgesteld was’, zegt ze. ‘De toespraak was zo persoonlijk van toepassing op mij en op onze situatie.  Ik herinner me een bepaalde uitspraak die een diepe indruk op me achterliet. Hij zei dat we op de Heer moesten vertrouwen. Ik dacht: dat klopt, ik moet gewoon op de Heer vertrouwen en dan komt alles goed.  Ik heb er heel veel troost uit geput.’

Een boodschap over geloof

Nederlander David Jansen [naam gewijzigd], tevens lid van de kerk, had erg met twijfels te kampen. Hoewel hij een actief lid en leider in zijn plaatselijke ring (vergelijkbaar met een bisdom) was, begon hij vanwege beproevingen aan zijn geloof en vertrouwen in God te twijfelen. Hij ging minder vaak naar de kerk en uiteindelijk stopte hij er helemaal mee.

‘Ik dacht dat ik het als mens allemaal beter wist’, aldus Jansen. ‘Ik stond op het punt om nooit meer naar de kerk te gaan.’ Worstelend met die sterke onzekerheid besloot Jansen om de algemene conferentie te volgen. Hij luisterde naar de woorden van Dieter F. Uchtdorf, de tweede raadgever in het Eerste Presidium van de kerk.

Hij vertelt: ‘Ik was thuis met mijn gezin naar de conferentie aan het kijken toen president Uchtdorf een krachtige uitspraak deed: “plaats […] eerst vraagtekens bij uw twijfels, voordat u vraagtekens plaatst bij uw geloof.”  Dat raakte me echt. Ik besefte dat ik alles wat ik had — mijn geestelijke schatten — had weggegooid omdat ik dacht dat ik het beter wist dan God.  Op dat ogenblik besloot ik te veranderen.’

Een fundament voor prioriteiten

Mormoon Charles Defranchi baseert zijn tijdsindeling en middelenbeheer op de conferentietoespraak ‘Goed, beter, best’ van ouderling Dallin H. Oaks, lid van het op één na hoogste bestuursorgaan van de kerk. Charles is in Kameroen geboren, werkt als handelsattaché aan de Amerikaanse ambassade in Parijs en is gespecialiseerd in de IT-sector. Twee jaar geleden werd Defranchi verkozen tot wereldwijd teamleider ICT, een functie waarin hij 130 mensen onder zich heeft.

‘Ik gebruik die conferentietoespraak om mijn teamleden aan te sporen een nieuw model te ontwikkelen voor dienstverlening aan Amerikaanse hightechbedrijven die hulp nodig hebben met exporteren’, aldus Defranchi. ‘Ik zeg niets over ouderling Oaks of de kerk, maar ik gebruik de ideeën in de toespraak om ze te laten inzien dat ze er goed aan doen zich te concentreren op bedrijven die het meest baat hebben bij het belastinggeld, aangezien de middelen van de overheid beperkt zijn.’

Defranchi zegt dat deze aanpak ervoor gezorgd heeft dat zijn collega’s meewerken aan interessante projecten die de Amerikaanse economie ten goede komen. Volgens Defranchi heeft hij zelf ook baat bij het vaststellen van verstandige prioriteiten.

‘Er zijn veel goede dingen in het leven, maar je kunt het je niet veroorloven om aan al het goede deel te nemen’, zegt hij. ‘Ouderling Oaks had het daarover — dat we ons altijd moeten concentreren op het beste en niet alleen op het goede of het betere. Zo maken we het beste van ons leven, onze omgang met anderen, onze tijd en onze inspanningen voor de kerk.’

Algemene conferentie 2014

De 184ste jaarlijkse algemene conferentie van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen vindt plaats op 5 en 6 april om 18.00 en 22.00 uur.

De algemene conferentie vindt elk jaar in april en oktober plaats en bestaat uit vijf bijeenkomsten die over twee dagen gespreid zijn. Tijdens de conferentie behandelen leiders van de kerk een uitgebreid scala aan onderwerpen en richten ze hun woorden zowel tot leden van de kerk als tot overheids-, geloofs- en gemeenschapsvertegenwoordigers en andere gasten. 

De live-uitzending is te volgen op www.lds.org.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.