Persbericht

Nieuwbouw van een modern "groen" kerkgebouw in Breda trekt de aandacht

Al sinds dat het bekend werd dat een kerkgebouw  van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen zou worden gebouwd naast het Pools Militair Ereveld aan de Ettensebaan in Breda, is er volop belangstelling van de pers. In BN de Stem, het Algemeen Dagblad, Omroep Brabant en ook bij de NOS is er aandacht besteed aan dit unieke, duurzame gebouw. Een sedumdak, de zonnepanelen, de warmtepomp en afvoer van schoon water terug in de natuur resoneren met de belangrijke boodschap van de kerkleiders zoals verwoord door Bisschop Caussé tijdens de laatste conferentie over het goddelijk beginsel van rentmeesterschap: “Het is een wezenlijk deel van ons discipelschap. (….) We kunnen maatschappelijke initiatieven steunen om voor de aarde te zorgen. Wij kunnen levenswijzen en gewoonten aannemen die Gods scheppingen respecteren en onze eigen leefruimte netter, mooier en inspirerender maken.” Dit is precies wat de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen voor ogen heeft gehad. Daarbij is niet alleen respect voor de omgeving belangrijk, maar ook voor de mensen die daar wonen. En daar waar er in het verleden wel eens wat negatieve sentimenten waren bij het nieuws van de komst van een nieuw kerkgebouw, is er nu meer openheid en positiviteit dankzij de dialoog die is aangegaan met de plaatselijke bewoners en dankzij de positieve berichtgeving door de pers.

Ouderling Joep Boom, deels opgegroeid in Breda en tot op heden lid van de wijk Breda, heeft het proces vanaf het begin met veel enthousiasme gevolgd. Als Operations & Maintenance manager voor heel Europa was hij ook bij de komst van dit nieuwe gebouw betrokken. Hij kent alle ins en outs en gecombineerd met zijn nieuwe roeping als gebiedszeventiger voor Midden-Europa, was hij de uitgelezen persoon om te spreken op de viering van het bereiken van het hoogste punt van de bouw op zaterdag 12 november jl.  Deze traditie in de bouw bood een mooie gelegenheid om de duidelijke boodschap uit te sturen dat iedereen welkom is als straks de deuren officieel open gaan begin volgend jaar. Hij drukte nog eens bij alle niet-leden op het hart dat onze Kerk niet iets is om bang voor te zijn. Mensen moeten wennen aan iets nieuws, en daarom is het zo belangrijk om naar elkaar uit te reiken. De viering maakte dat mogelijk en Ouderling Boom wist belangrijke bruggen te slaan met zijn toespraak.

Breda_7.jpg

Gezamenlijk werd er uit volle borst lofzang 54 gezongen: "Gij zijt Groot", een lied dat we delen met andere geloofsgemeenschappen. Het geluid weerkaatste mooi tegen de nog kale gestucte muren van de kapel. Een indrukwekkend moment dat ons doordrong met een gevoel van eerbied voor God, zijn schepping en wonderbare werken, maar ook van eenheid en harmonie.

Ook Marco Speksnijder, huidige bisschop ofwel plaatselijk geestelijk leider in de wijk Breda, uitte zijn dankbaarheid over de komst van dit prachtige gebouw en sprak de hoop uit dat deze kerk die plaats biedt voor 500 mensen, inderdaad eens van voor tot achter gevuld mag zijn. Aan hem was de eer om op symbolische wijze met de hoogtewerker buiten de vlag in het hoogste punt te hijsen, wat gebeurde met veel waardigheid en een vleugje humor. Daaraan vooraf zong het koor van ruim twintig zendelingen, compleet met begeleiding van een aangesloten piano keyboard luid en duidelijk “Gods Geest brandt in ’t harte.” Een inspirerend gezicht en geluid afkomstig van jonge mensen van 18 tot begin twintig die anderhalf tot 2 jaar van hun leven toewijden om die groei en dynamiek in de Kerk te waarborgen, waardoor dit soort gelegenheden wereldwijd kunnen ontstaan. Het was een geslaagde dag waarna men met nog meer enthousiasme uit kijkt naar de officiële opening in het voorjaar van 2023.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.