Persbericht

Nieuwe apostel: Neil L. Andersen

Kerkpresident Thomas S. Monson kondigde het aan voor een gehoor van 21 duizend mensen in het Conferentiecentrum en voor honderdduizenden luisteraars die de uitzending van de bijeenkomst elders in de wereld via satelliet of internet volgden. Ouderling Andersen neemt de plaats in de Raad der Twaalf Apostelen in die was opengevallen door het overlijden van Joseph B. Wirthlin in december 2008. Apostel Andersen was voorheen onder meer lid van het Presidium der Zeventig, lid van een gebiedspresidium in West-Europa en toezichthouder op het kerkwerk in Mexico en Midden-Amerika. Daarnaast had hij de supervisie over de audiovisuele producties van de kerk, waaronder films, en de uitzendfaciliteiten in het Conferentiecentrum. Hij spreekt Frans, Portugees en Spaans, alsmede zijn moedertaal, Engels. Voorafgaand aan zijn roeping als algemeen autoriteit was ouderling Andersen zendingspresident in Bordeaux en ringpresident in Tampa (Florida, V.S.). Neil L. Andersen is geboren in Logan (Utah, V.S.) en is opgegroeid op een melkveehouderij in Idaho. Hij heeft een graad behaald aan de Brigham Young University en een MBA-graad aan de Harvard University. Na zijn studie vestigde hij zich in Tampa, waar hij op zakelijk gebied actief was in de reclame, de makelaardij en de gezondheidszorg. Neil Andersen en zijn vrouw, Kathy Williams Andersen, hebben vier kinderen en twaalf kleinkinderen. Leden van de Raad der Twaalf Apostelen rapporteren rechtstreeks aan het Eerste Presidium, het hoogste bestuurslichaam van de kerk. Naast hun primaire verantwoordelijkheid om een bijzondere getuige van Jezus Christus voor de wereld te zijn, hebben apostelen bestuurlijke taken en houden zij toezicht op de programma's en de ontwikkeling van de wereldwijde kerk.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.