Persbericht

Nieuwe manier om namen in te dienen voor tempelwerk

Nu gaat het anders. Het systeem is nu volledig online. Speciaal hiervoor is voor leden een sub-site van familysearch.org in het leven geroepen: new.familysearch.org. Hier registreert men zich met zijn lidmaatschapsgegevens (daarvoor heeft men zijn kerklidnummer en bevestigingsdatum nodig - als die niet bekend zijn, kunnen ze worden opgevraagd bij de administrateur van de gemeente of wijk), waarna men op de site inlogt, en geheel online voorouders opgeeft en instuurt voor tempelwerk. Wie moeite heeft met het gebruik van internet, kan zich laten bijstaan door iemand die zich als 'helper' registreert en dit internetwerk voor hem of haar verricht. Het systeem is bliksemsnel: wie iets in de tempel aan familienamen heeft gedaan, kan vaak bij thuiskomst al op new.familysearch.org zien dat het verwerkt is.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.