Persbericht

Steun van de kerk aan wetten tegen het homohuwelijk roept felle reacties op

Onlangs heeft de kerk een verklaring uitgegeven:

'Salt Lake City – Sinds er op 8 juni 2008 een referendum over was uitgeschreven, hebben de burgers van Californië de voor- en tegenargumenten voor het homohuwelijk tegen elkaar afgewogen. Na uitgebreide debatten tussen burgers met verschillende meningen, hebben de stemmers ervoor gekozen om de grondwet van Californië aan te passen zodat er staat dat het huwelijk een verbintenis tussen man en vrouw dient te zijn.
'Stemmers in Arizona en Florida hebben dit ook gedaan en hebben hun respectievelijke grondwetten zo aangepast dat er staat dat het huwelijk een verbintenis tussen man en vrouw blijft.

'Een dergelijk emotioneel beladen onderwerp dat over de persoonlijkste en dierbaarste aspecten van het leven gaat — gezin, identiteit, intimiteit en gelijkheid — brengt sterke gevoelens naar boven. (...)

'Het is van belang om te begrijpen dat deze kwestie voor de kerk altijd te maken heeft gehad met het heilige, door God ingestelde divine institution of marriage huwelijk — een verbintenis tussen man en vrouw.

'De kerk is beschuldigd van dweperij en vervolging, maar dat was volkomen onterecht. Dat de kerk tegen het homohuwelijk is, houdt in geen enkel opzicht in dat zij tot vijandigheid tegenover homo’s en lesbiennes aanzet, noch dat zij die vijandigheid goedkeurt. Sterker nog, de kerk heeft geen bezwaar tegen gelijke rechten voor homoparen op het gebied van ziekenhuisopnames en medische zorg, rechten op huisvesting en werk, of rechten op testamentaire beschikkingen, zolang deze geen inbreuk inhouden op de integriteit van het traditionele gezin of de grondwettelijke rechten van kerken.

'Sommigen hebben echter ten onrechte aangenomen dat kerken zich niet zouden moeten inlaten met morele kwesties in de politiek. In feite hebben kerken en godsdienstige organisaties het grondwettelijke recht om een standpunt in te nemen en zich bezig te houden met de vele morele en ethische problemen waar de samenleving mee geconfronteerd wordt. Hoewel de kerk geen kandidaten of partijen steunt, behoudt zij zich wel het recht voor om zich uit te spreken over belangrijke kwesties. (...)'

Deze verklaring was een reactie op massale demonstraties buiten Temple Square onlangs tegen het standpunt dat de kerk in had genomen ter ondersteuning van het wetsvoorstel om vast te leggen dat een wettig huwelijk alleen maar een verbintenis tussen man en vrouw kan zijn. Er volgden nog soortgelijke demonstraties buiten tempels van de kerk in Californië en New York.

Twee rooms-katholieke bisschoppen, van de bisdommen in Salt Lake City en Sacramento, hebben het publiek opgeroepen om de onverdraagzame houding tegenover de mormoonse kerk te laten varen.
Hoewel er tot nu toe officieel nog geen verband is aangetoond, zou er een verband kunnen zijn met de incidenten die later volgden. Er werden in de post van twee mormoonse tempels - in Los Angeles en Salt Lake City - en een katholieke broederschap (die zich voor dezelfde zaak had ingezet) poederbrieven aangetroffen. Ze zijn behandeld als potentieel gevaarlijk en zijn overgedragen aan de FBI.
Naar berichten in diverse media, waaronder lds.org en Deseret News

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.