Persbericht

Nieuwe zendingsleiders voor het zendingsgebied België-Nederland

Op dinsdag 2 januari mocht de hele zending tijdens een zoommeeting het nieuws horen van de nieuwe zendingspresident en zijn echtgenote die per juli officieel hun zending beginnen. De huidige zendingsleider president Daryl Watson en zijn echtgenote Monic hebben dan hun driejarige zending volbracht.  Ook werd de nieuwe servicezendingsleiderschap onthuld die per januari ingewerkt wordt om in februari het over te kunnen nemen. De huidige Servicezendingsleider Dagmar Buysse en zijn vrouw Mylissa Buysse zijn geroepen om coördinatoren van alle servicezendingen in het gebied Europa-Midden te worden.

President Watson gaf de zendelingen en andere aanwezigen de gelegenheid om te raden waar de nieuwe zendingsleiders vandaan kwamen. De ontknoping kwam toen de zwarte schermen met vraagtekens op beeld gingen.

De nieuwe zendingspresident en zijn echtgenote per 1 juli

De nieuwe zendingsleider en echtgenote komen van Zuid-Afrika en zijn daar geboren en getogen. Dit nieuws werd met enthousiasme ontvangen door ringpresident Leman van de ring Brussel België-Noord, die zijn zending in Zuid-Afrika heeft gediend en een vrouw heeft die daar vandaan komt.

Marius-H.-en-Natanya-R.-von-Mollendorff-
Marius-H.-en-Natanya-R.-von-Mollendorff-
Nieuwe zendingsleider en echtgenote per 1 juli 2024, Marius H. en Natanya R. von Mollendorff © 2024 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.

Marius H. en Natanya R. von Mollendorff zijn ouders van vijf kinderen. Ze zullen de jongste van 14, Baden,  meenemen op hun zending. President Von Molendorff was Director of Temporal Affairs voor het gebied Afrika-Zuid toen hij geroepen werd door Ouderling Rasband om als zendingsleider te gaan dienen. Hij vertelde tijdens de zoomvergadering dat hij na dat speciale telefoontje gelijk het Boek van Mormon begon te lezen in het Nederlands , zodat de Heer iniedergeval zou weten dat hij wel heel graag in België/Nederland zou willen dienen. Die wens kwam in vervulling toen hij op 15 december te horen kreeg dat hij inderdaad geroepen was in de België/Nederland-zending.

Een van de vragen die de zendelingen aan de nieuwe zendingsleiders stelden was welk deel van het Boek van Mormon hen heeft geholpen in hun persoonlijke bekering tot Christus.

Voor zuster Von Mollendorff was er niet een specifieke tekst in haar bekering. Ze is haar hele leven lid en haar bekering kwam beetje bij beetje door te lezen en te leren over de Schriften. Een van haar favoriete personen in de Schriften is het verhaal van legeraanvoerder Moroni, de manier waarop hij de leiding neemt en niet bang is om te zijn wie hij is en te zeggen waarin hij in gelooft.

Hierop deelde President Von Mollendorff het verhaal van hoe hij ooit een Boek van Mormon aan een vriend doorgaf om te lezen, want door zijn ongeloof kon hij het zelf niet toelaten totdat zendelingen hem wisten over te halen om te lezen. Toen hij hoofdstuk 8 van het eerste boek Nephi over Lehi’s droom las, werd hij diep geraakt en wist hij dat het waar was. Hij studeerde het boek in het Afrikaans totdat hij diende in de Johannesburg zending en het in het Engels ging lezen. Omdat hij geen Engels kon, snapte hij er de eerste keer weinig van. Na het boek drie keer gelezen te hebben in de eerste drie maanden leek het boek opeens een heel nieuw verhaal te zijn geworden. Zo groot was het verschil met de eerste keer. "I love the Book of Mormon, all of it!," deelt hij krachtig in het Engels.

De manier waarop de zendelingen hem hadden gevonden was een antwoord op zijn gebeden. Hij had om hulp gebeden om de waarheid te kunnen vinden. Hij was ongeveer 13 jaar oud. De zendelingen kwamen inderdaad aan de deur, maar helaas stonden zijn ouders er niet voor open.

De tweede keer was toen hij 19 jaar oud was en weer dezelfde vragen begon te stellen. Op een dag was hij op zijn motor onderweg naar zijn moeder en was hij in gesprek met God: ‘Alstublieft, ik moet de waarheid weten. Als de waarheid bestaat laat me die dan vinden.’ Het was bijna direct nadat hij daar de achterdeur binnenkwam,  dat zendelingen op de voordeur klopten en hij open deed en hen binnen uitnodigde om hun boodschap met hem te delen.

Als er iets is waar hij rotsvast getuigenis over heeft sinds zijn jeugd, dan is het wel het gebed als communicatiemiddel met de Heer. Het feit dat hij een bekeerling was maakte hem onzeker; hij voelde zich aan kennis te kort schieten en mede daardoor inadequaat.

Een vraag over wat hij geleerd had uit zijn zending en mee zou nemen op deze zending, beantwoordde hij met een citaat van president Ezra Taft Benson dat zijn motto op zending was:  “Een van de grootste geheimen van zendingswerk is werken. Als een zendeling werkt, krijgt hij de Geest; als hij de Geest krijgt, onderwijst hij met de Geest; en als hij met de Geest onderwijst, raakt hij het hart van de mensen en is hij gelukkig.”

Op zending stond hij daarom extra vroeg op om de discussies te memoriseren in het Engels omdat zijn Engels zo slecht was. Hij studeerde het boek van Mormon niet alleen een extra uur per dag zoals zijn zendingspresident opdroeg, maar vaak meerdere uren elke dag. De verandering die hij doormaakte was opmerkelijk. Samen met de zendelingen in Nederland en België zullen ze hard werken, geeft hij aan, maar ook plezier maken, zodat de zendelingen het als een vreugdevolle tijd in hun leven mogen ervaren.

Gilbert-en-Anne-Marie-Staepels
Gilbert-en-Anne-Marie-Staepels
Servicezendingsleider Elder Gilbert Staepels en zijn echtgenote zuster Anne-Marie Staepels© 2024 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.

Servicezendingsleider en zijn echtgenote per januari

De nieuwe servicezendingsleider en echtgenote, Gilbert en Anne-Marie Staepels.  waren voorheen de teamleiders FamilySearch Europe en senior servicezendelingen. Ze zijn bekeerlingen in het evangelie, president Staepels in 1976 en zuster Staepels tien jaar later, een bijzonder verhaal die de zendelingen nog te goed houden. Ze hebben vier kinderen en zes kleinkinderen en behoren tot de wijk Antwerpen.

Het echtpaar Staepels is blij om dichtbij huis deze zending te vervullen en wil er alles aan doen om de servicezendelingen “een uitzonderlijke zendingservaring” te bieden.

“In plaats van achter de sluier mogen we nu vóor de sluier zendingswerk doen,” deelt zuster Staepels enthousiast. Hoewel het nieuws hem wakker heeft gehouden, heeft president Staepels vertrouwen in de Heer en voelt hij zich geïnspireerd door het voorbeeld van Nephi in 1 Nephi 3:7 “Ik zal heengaan en de dingen doen die de Heer heeft bevolen”

De vergadering werd afgesloten met de persoonlijke getuigenissen van de zendingsleiders en hun echtgenotes die in essentie getuigen van de grote liefde die ze persoonlijk hebben ervaren in hun leven en door willen geven in hun leiderschap en zendingswerk.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.