Persbericht

Nieuwe video's over het Boek van Mormon in 2024

De volledige reeks is gefilmd

De Kerk van Jezus Christus is klaar met het filmen van ‘Video’s over het Boek van Mormon’. De laatste video’s uit de reeks van 45 afleveringen worden in 2024 gepubliceerd, zodat men ze bij het bestuderen van het Boek van Mormon aan de hand van ‘Kom dan en volg Mij’ kan gebruiken. Het gaat om video’s over onder meer opperbevelhebber Moroni en het vrijheidsvaandel, Helamans jonge strijders en Samuel de Lamaniet.

<p>Uit het project 'Video's over het Boek van Mormon': Moroni richt het vrijheidsvaandel op (Alma 46).</p>
Uit het project 'Video's over het Boek van Mormon': Moroni richt het vrijheidsvaandel op (Alma 46).2024 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

In de loop van het jaar verschijnen er elf nieuwe afleveringen bij lessen over deze onderwerpen:

 • Jakob vertelt de gelijkenis van de olijfbomen | Jakob 5
 • De Heer bevrijdt het volk van Limhi en Alma | Mosiah 21–24
 • De Heer bevrijdt het volk van Ammon | Alma 23–27
 • Moroni richt het vrijheidsvaandel op | Alma 46
 • Helamans jonge soldaten strijden voor vrijheid | Alma 53–58
 • Nephi en Lehi getuigen van Jezus Christus | Helaman 5
 • Samuel de Lamaniet profeteert over Jezus Christus | Helaman 13–16; 3 Nephi 1
 • De Heer verschijnt aan de broer van Jared | Ether 1–6, 12–13
 • Mormon bewaart de heilige kroniek | 3 Nephi 5; Mormon 1–7
 • Mormon onderwijst over geloof, hoop en naastenliefde | Moroni 7
 • Mormon onderwijst over het heil van kleine kinderen | Moroni 8

De meeste afleveringen van ‘Video’s over het Boek van Mormon’ zullen in 2024 in maar liefst zestig talen beschikbaar zijn. Delen van de reeks zullen in extra talen verschijnen. De kerk heeft ook een trailer voor de volledige reeks uitgebracht.

‘De video’s over het Boek van Mormon zijn bedoeld om mensen, hun familieleden en hun vrienden te helpen iets uit het Boek van Mormon te leren’, aldus ouderling David P. Homer, voorzitter van het comité voor media over de Schriften. ‘Voor sommigen zullen ze een meerwaarde aan hun Schriftstudie toevoegen. Voor anderen kunnen ze hun eerste contact met dit heilige boek zijn. En voor nog anderen, die misschien minder goed kunnen lezen, kunnen ze de tekst verduidelijken.’

Momenteel staan er 34 afleveringen van ‘Video’s over het Boek van Mormon’ in de Evangeliebibliotheek op ChurchofJesusChrist.org, in de app Evangeliebibliotheek en op YouTube. Er zullen in 2024 nieuwe video’s aan deze ondemandcollecties worden toegevoegd.

Heiligen der laatste dagen kunnen bij hun socialemediaposts over het evangelie ook gebruikmaken van andere media van ‘Video’s over het Boek van Mormon’, zoals korte videosegmenten, foto’s, fragmenten van de soundtrack en video’s die een kijkje achter de schermen bieden. Bekijk het beschikbare materiaal in de mediabibliotheek van de kerk op ChurchofJesusChrist.org. Er zijn ook AR-/VR-ervaringen in ontwikkeling over het visioen van Lehi van de boom des levens en het bezoek van de herrezen Heiland Jezus Christus aan het volk in het Boek van Mormon. Deze ervaringen worden in 2024 met de bijbehorende lessen in ‘Kom dan en volg Mij’ gepubliceerd.

Het Boek van Mormon getuigt van Jezus Christus en bevestigt de waarheden die in de Bijbel staan. De Bijbel beschrijft gebeurtenissen op het oostelijk halfrond en het Boek van Mormon bevat de kroniek van de bewoners van het oude Amerika. De belangrijkste gebeurtenis in het Boek van Mormon is de persoonlijke bediening van de Heer Jezus Christus onder de bewoners van het oude Amerika kort na zijn opstanding.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.