Nieuwsartikel

Onderscheiding voor voorvechter van godsdienstvrijheid

Dr. Ganoune Diop, hoofd public affairs en godsdienstvrijheid van de zevendedagsadventisten, heeft onlangs in Philadelphia (Pennsylvania, VS) de Thomas L. Kane Religious Freedom Award gekregen van de J. Reuben Clark Law Society (Brigham Young University).

Dr. Diop ontving de onderscheiding uit handen van ouderling Lance B. Wickman, juridisch adviseur van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen en emeritus lid van de Zeventig, die hem dankte omdat hij net als Thomas L. Kane een vriend van de kerk was.

 

De J. Reuben Clark Law Society reikt elk jaar een onderscheiding voor godsdienstvrijheid uit. Dit jaar werd de prijs vernoemd naar Thomas L. Kane, een advocaat uit Philadelphia die de kerk van dienst was tijdens de trek van de eerste leden naar Utah en bij de oprichting van de staat Utah. De prijs wordt uitgereikt aan iemand die voor godsdienstvrijheid ijvert en zo het voorbeeld van Thomas L. Kane volgt.

Dr. Diop was vereerd om een onderscheiding te ontvangen die vernoemd is naar iemand die opkwam voor godsdienstvrijheid en voor de onderdrukten van andere gezindten. Hij drukte eveneens zijn dankbaarheid uit voor zijn vriendschap met wijlen ouderling L. Tom Perry van het Quorum der Twaalf Apostelen (1922–2015). Hij zei dat hij wist dat ouderling Perry een man van God was door met hem om te gaan. Dr. Diop beloofde het voorbeeld van Thomas L. Kane te volgen en te ijveren voor godsdienstvrijheid voor iedereen, en hij riep alle aanwezigen op om hetzelfde te doen.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.