Persberichten

Open huis nieuw kerkgebouw in Zoetermeer

Op vrijdagavond 21 maart en zaterdag 22 maart vindt er een Open Huis plaats in het nieuwe kerkgebouw aan de Zegwaartseweg 47 te Zoetermeer. Tijdens deze open dagen is een ieder van harte welkom.

Het kerkgebouw is een van de grootste van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in Nederland en zal plaats bieden aan twee kerkgemeenten, onder meer voor de internationale (Engelstalige) gemeente, die eerder diensten hield in Leiden. Met de bouw van de kerk werd begonnen in oktober 2012, en op 15 december 2013 werd er de eerste dienst gehouden. Op 9 februari 2014 is het nieuwe kerkgebouw in Zoetermeer ingewijd door de Ring President van de ring Den Haag.

Het kerkgebouw bestaat uit een kapel, een recreatiezaal en een aantal kleinere lokalen ten behoeve van de zustervereniging, jongevrouwen, jongemannen en het jeugdwerk. Tevens is er een centrum voor familiegeschiedenis gehuisvest. In dit nieuwe gebouw is gebruik gemaakt van moderne techniek. De ruime kapel biedt voor minimaal 167 mensen een zitplaats, een aantal dat uitgebreid kan worden door gebruik te maken van de recreatiezaal.

De geschiedenis van de kerk in Zoetermeer gaat terug tot 7 januari 1979. De aanvankelijk nog kleine groep leden, dat bijeen kwam in een gehuurde zaal, groeide binnen twee jaar uit tot een zelfstandige gemeente. In 1995 verhuisde de gemeente naar een groot gebouw aan de Osylaan, dat intussen plaats heeft gemaakt voor een tempel. De kerkdiensten in het nieuwe kerkgebouw aan de Zegwaartseweg beginnen op zondag om 10.00 uur en de kerk opent nu haar deuren voor ieder die belangstelling heeft.

Open Huis vrijdag 21 maart van 18.00 tot 21.00 uur
Open Huis zaterdag 22 maart van 10.00 tot 17.00 uur

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.